Категорії:Тематичні статті - Математика

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Формування просторової уяви старшокласників на уроках геометрії''' Синько Л. С.

Рівняння з параметрами в олімпіадній математиці

Знаходження дійсних коренів зведеного квадратного рівняння за допомогою циркуля і лінійки

Дидактична гра як засіб стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів основної школи на уроках математики

Ірраціональні рівняння та нерівності в шкільному курсі математики

Ров'язування трикутників в шкільному курсі "Геометрії"

Особливості вивчення прогресій в шкільному курсі математики

Про державний стандарт математичної освіти в основній школі

Розв'язування алгебраїчних рівнянь в школі

Використання інформаційних технологій на уроках математики

Використання особистісно зорієнтованих технологій навчання на уроках математики

Використання елементів гри на уроках математики

Актуалізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики і в позаурочний час

Мультимедійна презентація,як засіб систематизації та узагальнення знань

Формування пізнавальної активності учнів при розв'язуванні рівнянь з параметрами

Застосування нерівності Коші при розв'язуванні олімпіадних задач

Нестандартні уроки з математики

Використання мультимедійної дошки на уроках математики

Самостійна робота як засіб розвитку пізнавальної активності та творчого мислення учнів

Нестандартні уроки з математики як засіб формування пізнавальної активності учнів основної школи

Вивчення ірраціональних рівнянь та нерівностей в середній школі