"Будова і функції органів травлення, травних залоз"

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Навчальна тема, кількість годин

Харчування й травлення (8)

ПІБ розробника, посада, категорія, місце роботи

Ніколенко Алла

вчитель хімії комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18, м.Суми, Сумської області, кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії".

Урок № (номер уроку в темі). Тема

№4 Будова та функції органів травлення й травних залоз

Мета

ознайомити учнів з будовою та функціями органів травлення й травних залоз, розглянути методи дослідження органів травлення. Продовжувати формувати вміння встановлювати зв’язок будови і функцій органів. Розвивати у учнів вміння та навички визначати тему та задачі уроку, працюючи з різноманітними джерелами знань вибирати головне, узагальнювати матеріал, робити висновки, складати опорні схеми, таблиці, презентації та працювати з ними, формувати науковий світогляд, творче мислення.

Обладнання

мультимедійний проектор, комп’ютери, таблиці, презентація,

Поняття та терміни

органи травлення, травні залози.

Методи, прийоми

частково-пошуковий, навчально – дослідницький, репродуктивний, створення ситуації успіху.

"Опитування ланцюжком"„чітка команда”, „акваріум”, „мікрофон” „самооцінка”, „вибірковий контроль”, „спільний проект”, „дай собі допомогти”, „знайди помилку”, „самоаналіз”, „оцінка - не тільки бали”, „знайомте з критеріями”.

Тип уроку

вивчення нового матеріалу.

Форма проведення уроку

індивідуальна: самостійна робота з самоаналізом знань і самооцінюванням; групова: робота в групах, пошук інформації в інтернеті, створення презентації, обробка та оформлення результатів роботи їх самоаналіз і самооцінювання.

Підручник

Матяш Н.Ю., Шабатура Н.Н. Біологія підручник для 9 класу.-К.:"Генеза",2009.-271с.

Структура заняття

  1. Організаційний етап.
  2. Актуалізація опорних знань.
  3. Мотивація навчальної діяльності.
  4. Визначення учнями теми та задач уроку.
  5. Вивчення нового матеріалу. Прийом «Акваріум».
  6. Узагальнення та систематизація знань.
  7. Контроль та корекція знань.
  8. Підведення підсумків та оцінювання знань учнів.
  9. Домашнє завдання.

Посилання на розробку конспекту уроку

Конспект уроку