Іванова Марія Дмитрівна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Іванова Марія Дмитрівна

Тема

Використання активних форм і методів навчання в процесі вивчення біології

Опис досвіду

Актуальність

Навчити учнів в умовах все зростаючого потоку інформації самостійно здобувати знання користуючись при цьому різними джерелами включаючи інтернет-ресурси та використовувати вже наявні знання.Здійснювати особистісно-зорієнтоване навчання,компетентісне навчання

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Активний метод - це форма взаємодії учнів і вчителя, за якої вчитель і учні взаємодіють один з одним під час уроку і учні тут не пасивні слухачі, а активні учасники уроку. Якщо в пасивному уроці основною дійовою особою і менеджером уроку був учитель, то тут вчитель і учні знаходяться на рівних правах. Якщо пасивні методи припускали авторитарний стиль взаємодії, то активні більше припускають демократичний стиль.

Новизна, провідна ідея

Активні методи навчання - це сукупність способів і прийомів, що викликають якісні і кількісні зміни, що відбуваються в розумових процесах у зв'язку з віком і під впливом середовища, а також спеціально організованих виховних і навчальних впливів і власного досвіду дитини.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Технологія активного навчання - це така організація навчального процесу, при якій неможливо неучасть в пізнавальному процесі: кожен учень або має певне рольове завдання, про яке він повинен публічно прозвітувати, або від його діяльності залежить якість виконання поставленої перед групою пізнавальної задачі.

Така технологія включає в себе методи, що стимулюють пізнавальну діяльність учнів, утягують кожного з них у розумову і поведінкову активність і спрямована на усвідомлення, відпрацювання, збагачення і особистісне прийняття наявного знання кожним учнем.

Результативність

Перевага всіх розглянутих мною методів технології активного навчання очевидні. Розумне і доцільне використання цих методів значно підвищує розвиваючий ефект навчання, створює атмосферу напруженого пошуку, викликає в учнів і вчителя масу позитивних емоцій і переживань.

Використані ресурси

1 Асмолов, А.Г. Психологія особистості: культурно - історичне розуміння розвитку людини [Текст] / О.Г. Асмолов; - М: Сенс, - 2007. - 528с. - ISBN 978-5-7695-3062-3

2 Павлова Т.А. Методи активного соціально-психологічного навчання [Текст]: Учеб.пособие. / Т.А. Павлова, Н.В. Мтяш. - М.: Академія, 2007 - ISBN 978-5-49807-198-5

3 Крисько В.Г. Соціальна психологія [Текст]: підручник для вузів / В.Г. Крисько - Спб.: Пітер, 2007 - ISBN 978-5-17-05501-9

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

Мої здобутки

2011 рік, II етап Всеукраїнської олімпіади по біології,III місце,10кл,Горлачов Олександр

2012 рік, II етап Всеукраїнської олімпіади по біології,III місце,11кл,Горлачов Олександр

2013 рік, міський конкурс "Мій рідний край, моя Земля", II місце

2014 р. Власна розробка

Вивчення та аналіз екологічного стану заповідних дібров дубів-пам’яток природи на території м.Суми та Сумської області

Кімнатні рослини

Вікторина-презентація "Кімнатні рослини"