Ізюменко Тетяна Миколаївна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Ізюменко Тетяна Миколаївна

Тема

Інноваційний підхід до формування пізнавальної активності школярів на уроках біології.

Актуальність

Одне з актуальних завдань сучасної школи – пошук оптимальних шляхів зацікавлення учнів навчанням, підвищення їхньої розумової активності, спонукання до творчості, виховання школяра як життєво й соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань.

На мою думку, особливої актуальності ця проблема набуває на сучасному етапі, коли спостерігається зниження інтересу учнів до навчання. А це означає, що вчитель має орієнтуватися на використання таких педагогічних технологій, з допомогою яких не просто поповнювалися б знання й уміння з навчального предмета, а й розвивалися такі якості учня, як пізнавальна активність, самостійність, уміння творчо виконувати завдання. Саме тому працюю над проблемою «Інноваційний підхід до формування пізнавальної активності школярів на уроках біології».

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Науковим обґрунтуванням досвіду є:

- концепція особистісно зорієнтованої освіти (Ш.Амонашвілі, І.Бех, І.Якиманська);

- технологія інтерактивного навчання (О.І.Пометун)

- теорія розвиту творчої особистості (І.Бех, Л.Виготський, О.Леонтьєв, В.Рибалка, С. Сисоєва).

Цінними для використання у своїй педагогічній діяльності є досвід педагогів, котрі працюють над проблемами оновлення змісту й методів сучасної освіти:

- Мозгової Н. І., Бацури А. Є. – Форми і методи роботи з інтелектуально обдарованою молоддю (м. Суми);

- Токар Н.М., Особистісно зорієнтоване навчання з використанням інтерактивних технологій як основа творчої діяльності учнів у процесі вивчення біології та основ здоров’я (Нижньосироватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумської районної ради;

- Антоненко Т.В. - Інтерактивне навчання (Андріяшівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Роменської районної ради).

Новизна, провідна ідея

В умовах сучасної школи, коли в центрі шкільної парадигми є дитина, а головним завданням кожного вчителя – формування всебічно розвинутої гармонічної особистості. Провідною ідеєю досвіду виступає особистісно-діяльнісний підхід кожного учня до процесу навчання,коли творчість і зацікавленість стають потребою і потенціалом уроку. Одним із пріоритетів інноваційного навчання є групова та індивідуальна форми навчання. Акцент зміщений у бік творчої імпровізації вчителя,його взаємодії з учнями. Довіра,повага,спілкування,стимуляція почуття гідності ,здатності відповідати за себе – все це є головними факторами групової та індивідуальної форми роботи. Учень розвиває свою індивідуальність у спільному вирішенні творчих завдань,коли максимально залучається його життєвий досвід та отриманні знання. Іншим пріоритетом є диференціація навчання,коли урізноманітнюються форми і методи навчання,коли опорою стають уміння учнів самостійно здобувати знання. Самооцінка учнів стає головним фактором оцінювання особистих досягнень учнів.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

У процесі вивчення біології, використовую сучасні методи та прийоми організації навчальної діяльності, що сприяють розвитку пізнавальних здібностей школярів, виробленню навичок дослідницької роботи, досягненню успіху в освітньому процесі.

У процесі роботи використовую різні види бесід, елементи технології критичного мислення, дидактичні матеріали, які розробила самостійно; кросворди, головоломки, ребуси, навчальні ігри; у старших класах – семінари, узагальнюючі уроки.

Власний досвід доводить, що пізнавальна активність спостерігається тоді, коли учень охоче засвоює ту чи іншу інформацію, більше того, відбувається перехід від цікавості до зацікавленості. Тому на кожному етапі уроку перевагу надаю таким формам і методам навчання, які активізують пізнавальну діяльність, логічно вплітаються в урок, утримують увагу дітей, захоплюють роботою, заохочують до творчості.

Організаційний момент - це перший етап уроку. Чомусь мало хто надає цьому етапу важливу роль. Корисним на початку уроку вважаю позитивне налаштування учнів: «На сьогоднішньому уроці, діти, я хочу, щоб ви були впевнені у собі й задоволені собою. А людина буває задоволена лише тоді, коли досягає певних успіхів, долає перешкоди». Розпочинаю урок напівжартівливо, знайомлячи учнів із планом уроку: «Спочатку ми помилуємось вашими глибокими знаннями під час опитування, потім потренуємо мозок – знайдемо відповіді на подані запитання, нарешті, витягнемо зі схованки дещо цінне (повторення)…». Добрий настрій на роботу дає також відповідна музична пауза, визначення емоційного стану за допомогою відповідних фішок. Учням 7, 8 класу пропоную взяти в руки шишки, каштани, мішечки з насінням зернових тощо. Розминаючи їх у руках, проводимо своєрідну пальчикову гімнастику, посилаючи сигнали до нашого мозку. Таким чином ми активізуємо пам'ять, мислення, готуємось до сприйняття матеріалу уроку.

Перевірку домашнього завдання проводжу за допомогою тестів, розроблених за допомогою програм «TEST - W». Часто використовую вправи «Знайди відповідність», «Розірвана шпаргалка», «Вибери сам». Так, вивчаючи тему «Дихання» (9 кл.), на дошку вивішую плакат із зображення дихальної системи. Біля кожного відділу прикріплюю конверт із запитаннями, які стосуються того чи іншого відділу. Учні самостійно вибирають конверт із завданням з певної теми, наприклад «Будова і функції легень». Цей прийом дозволяє зацікавити учнів, ставлячи її перед вибором, сприяє розвитку кмітливості й мислення. Дуже полюбляють учні складені мною «Розповіді Мюнхаузена», в яких вони шукають біологічні помилки, яких допустився цей великий фантазер.

Обов’язковим елементом кожного уроку є актуалізація опорних знань. Вона пов’язує вивчений теоретичний матеріал з життям, активізує пізнавальну діяльність учнів на уроці. У процесі актуалізації знань повторюємо засвоєні учнями знання, які є необхідними для вивчення теми. Зазвичай використовую різні способи роботи з кросвордом, хвилинки поезії, прийом «Ти –мені, я – тобі», «Термінологічна естафета», асоціації.

Мотивація навчальної діяльності учнів – один з найважливіших етапів уроку. Розпочинаючи урок, намагаюсь знайти фразу, слово, жест чи ситуацію, які розбудять, розворушать, заінтригують клас, адже ніщо так не стимулює роботу мозку, як цікаве, незвичайне. Для проведення мотивації навчальної діяльності учнів використовую багато різноманітних методів. Наприклад, можна здивувати учнів листом, який надійшов від директора зоопарку, ботанічного саду, лікаря-терапевта тощо. До листа повертаємось при закріпленні знань, працюючи над завданнями у групах.

Також на цьому етапі уроку використовую загадки, метод «Зашифроване слово», «Знайди помилку», «Шифровка», цікаву інформацію. Практикую прийом «Відтягнута загадка». На початку уроку загадую загадку, наводжу цікавий факт. Відповідь на поставлене запитання буде знайдена під час роботи над новим матеріалом. Можна це зробити наприкінці уроку, щоб з цього розпочати наступне заняття. З власного досвіду помітила, що якість сприйняття, пізнавальна активність учнів підвищуються, якщо діти підготовлені до вивчення нового матеріалу і на початку уроку вдається створити так звану проблемну ситуацію, прийом новизни, викликавши в учнів запитання: Чому саме так? Як можна пояснити цей факт? Чому відбувається таке явище? За таких умов школярі протягом уроку, слухаючи пояснення вчителя, активно шукатимуть відповідь на запитання. Наприклад, при вивченні теми «Групи крові» (9 клас):

- В пологовому будинку переплутали дітей. Відомо, що у першої дитини кров І групи, у другої – ІV. У батьків, що хочуть забрати дітей: в першої пари в батьків І і ІІ група крові, в другої пари – ІІ і ІІІ. Яка пара має забрати першу дитину?

Щоб викликати в учнів пізнавальний інтерес до нового навчального матеріалу, також використовую інформаційно-комунікаційні технології:

-стандартне програмне забезпечення («Віртуальна біологія. 10 клас», «Віртуальна біологія. 8-9 класи»);

-слайд-шоу;

-перегляд відеофрагментів;

-учнівські та вчительські презентації, виконані за допомогою програми Microsoft Power Point;

-шкільні стінгазети, запрошення, оголошення, подарункові календарі, подяки тощо.

На етапі узагальнення і систематизації знань застосовую такі інноваційні форми і методи роботи: «Займи позицію», «Вірю-не вірю», «Світлофор» (сигнальні картки зеленого і червоного кольорів), «Нестандартна ситуація», «Логічний ланцюжок», «Термінологічний ланцюжок», «Зайвий термін», «Впізнай мене», «Картинна галерея», завдання на знаходження і виправлення помилок «Завдання від Незнайки».

На будь-якому етапі уроку доцільними є біологічні задачі, які легко комбінуються з різними методиками. Задачі пробуджують інтерес, зацікавлюють, розвивають творчі здібності, логічне і критичне мислення .

Підводячи підсумок уроку, залучаю учнів до самостійного формулювання висновків. При цьому застосовую метод «Прес», вправи «Мікрофон», «Сенкан», «Продовж речення». Обов’язковим елементом на даному етапі уроку є з’ясування, що нового учні дізналися на уроці і як ці знання можна використати у повсякденному житті.

Результативність

Особиста практика дає підстави для висновку, що, у своєму комплексному поєднанні, традиційні та інноваційні педагогічні технології становлять основу організації сучасного уроку. До основних показників вирішення проблеми можна віднести:

-пробудження в учнів інтересу до вивчення предмету;

-висока мотивація навчальної діяльності;

-підтримка пізнавальної активності упродовж уроку;

-виключення «відсиджування» уроків: учні – не пасивні споглядачі, а активні учасники навчального процесу;

-здатність учнів до самостійного здобуття та засвоєння знань;

-уміння школярів застосовувати здобуті знання на практиці;

-створення умов для творчої реалізації особистості;

-гармонійний розвиток особистості;

-психологічний комфорт на уроці.

Я переконалась, що застосування інноваційних технологій є результативнішим, в порівнянні з пасивними методами навчання:

- у моїх учнів краще розвиваються комунікативні вміння і навики;

- вони навчилися краще працювати в команді, прислухатися до думки кожного;

- діти удосконалили вміння шукати і аналізувати інформацію, захищати свою точку зору, добирати найбільш переконливі аргументи;

- я розкрила для себе нові можливості професійного зростання.

Я вважаю, що новітні технології навчання, елементи яких я впроваджую, формують потрібну систему знань, умінь та навичок учнів з біології. Підтвердженням цього є підвищення якості навчальних досягнень учнів протягом терміну впровадження мною елементів інноваційних технологій . Інтерес до природничих наук спонукає наших школярів з року в рік брати участь у Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «КОЛОСОК», де вони виборюють сертифікати “Золоті” та “Срібні колоски”, у Всеукраїнській екологічній акції "Птах року", "Годівничка", де займають призові місця.

Використані ресурси

1.Асланова Т.А.Інтерактивні технології.-СПб.: МСП “Ната”, 2001.

2.Богданова О. К. Сучасні форми і методи викладання біології в школі. - Х.: Вид група “ Основа” , 2003.

3.Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів. Біологія і хімія в школі.-2003. - №18.

4.Гін.А.О.Прийоми педагогічної техніки.- Х.Ранок, 2007.

5.Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій/Автор-укладач Н,П,Наволокова. - Х.:Вид.група "Основа", 2009. - 176с.

6.Москальчук Н. Навчальна діяльність учнів: структура і її види. Біологія. Хімія.-2003.№ 14.

7.Падалка О.С.та ін.Педагогічні технології.- К.:Українська енциклопедія,1995.

8. Освітні технології –за редакцією О.М.Пєхоти.- К.: А.С.К., 2004.-256с.

9.Пометун О., Пироженко. Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід.- К., 2002. – 135с.

10.Пометун О., Пироженко. Л. Сучасний урок, інтерактивні технології навчання.: Наук.-метод. посіб. – К.: А,С,К,, 2003.

11.Пугач І.М. Творчі завдання на уроках біології як засіб формування ключових компетентностей учнів.Біологія.Хімія.-2007. №14.

12.Саливон Н.Формування ключових компетентностей на уроках біології.Біологія.Хімія.2007. №19-21.

12.Яковлєва Є.В. Уроки біології.- З.” Просвіта “1999.

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

Опис досвіду

презентація

Досягнення

Методична розробка "Цікава зоологія"

Презентація "Лікування лікарськими рослинами на території Сумщини

Дидактичні матеріали(Пізнавальні розваги)