Визначення кислотності грунту на присадибних ділянках міста Глухова

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Творча назва проекту

«Хімічний склад сучасної продукції , інформація що скривається під Е - числами . Вплив харчових добавок на наше здоров’ я .»

Автор (посилання на сторінку користувача)

Забара Оксана Василівна

Проблема проекту (ключове, тематичні, змістові питання)

Чи впливає на збереження здоров'я володіння інформацією про наявність харчових добавок у продуктах харчування і про можливий вплив цих речовин на організм?

Стислий опис проекту (предмет, клас, навчальна тема, анотація проекту)

Час, необхідний для проекту

Два тижні

Навчальні цілі та очікувані результати

1.Пояснити значення харчових добавок, застосовуваних у виробництві харчових продуктів. 2.Визначити їх потенційну небезпеку для здоров'я людини 3.Вивчити вміст харчових добавок у найбільш поширених сучасних продуктах харчування . Підготувати презентацію, виготувати буклети, провести лекції для учнів нашої школи.

Оцінювання учнівської діяльності та продуктів (формуюче оцінювання зі зразками трьох форм оцінювання)

Актуальність обраної теми (0 - 1 бал) Структура проекту(0 - 1 бал) Глибина розуміння теми (0 - 2 бали) Чіткість викладу матеріалу(0 - 2 бал) Стиль виступу (0 - 1бал) Наявність наочності, її якість і доцільність використання під час презентації (0 - 2 бали) Наявність електронного варіанту презентації (0 - 1 бал) Наявність графічних об’єктів презентації (схеми, діаграми, таблиці тощо) (0 - 1 бал) Список використаних джерел(0- 1 бал) Підсумкова оцінка: 0 - 12 балів

Діяльність учнів і вчителя та її результати (із посиланнями на приклади)

1. Підготовка до проектування. Вивчення теми, мети й завдань проекту 2. Планування а) вибір теми; б) формулювання мети проекту; в) постановка завдань проекту. а) визначення кількості груп та їх склад; б) об’єднання учнів у групи (три); в) визначення й обговорення змісту інформації, яку збирає кожна група

Використані ресурси