Дослідження складу мінеральних лікувально-столових бутильованих вод

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Творча назва проекту

Дослідження складу мінеральних лікувально-столових бутильованих вод

Автор (посилання на сторінку користувача)

Батура Юлія Олександрівна

Проблема проекту (ключове, тематичні, змістові питання)

МЕТА РОБОТИ:провести фізико-хімічні дослідження 5-ти видів мінеральної лікувально-столової води в умовах шкільної лабораторії та зробити висновки про їх якісний склад.

ОСНОВНі ЗАВДАННЯ:

 1. Провести аналіз мінеральної води по органолептичним показникам.
 2. Провести лабораторні дослідження вмісту хлоридів і сульфатів в мінеральних водах, визначити їх рН.

Стислий опис проекту (предмет, клас, навчальна тема, анотація проекту)

Зусиллями експертної групи, що складалась з учнів 10-го класу, був проведений аналіз органолептичних показників та якісного складу мінеральних лікувально - столових вод «Поляна Квасова», «Березівська», «Свалява», «Лужанська», «Миргородська».

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Перший етап - визначення органолептичних властивостей мінеральної лікувально-столової води.

Другий етап - хімічний аналіз мінеральної лікувально-столової води.

ІНСТРУМЕНТИ ДОСЛІДЖЕНЬ: збір інформації з доступних джерел вторинної інформації; лабораторні дослідження.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: аналітичний; експеримент; порівняння.

ВИЯВЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ:

 1. Органолептичні показники зразків мінеральних лікувально-столових вод відповідають нормам.
 2. Хімічний аналіз мінеральних вод за допомогою якісних реакцій підтвердив наявність у воді хлоридів і сульфатів.
 3. рН всіх мінеральних вод відповідає нормам. Вміст сульфатів у зразку 2 значно вищий, ніж зазначено на етикетці, тому якість цієї води викликає сумніви.
 4. Вміст хлоридів у зразку 1 значно менший, ніж вказано на етикетці, а тому можна зробити висновок, що якісні показники цієї води гірші, ніж вказано на етикетці, оскільки підвищений вміст сульфат - іону знижує лікувальну дію хлорид – іону.
 5. До мінеральних лікувально-столових вод відносять води, загальна мінералізація яких становить 2-8 г/дм3. Загальна мінералізація зразка 2, що зазначена на етикетці становить 0,5-0,9 г/дм3. Значить дану воду не можна відносити до лікувально-столових. Збалансованість мінерального складу води зразку 2 (за вмістом сульфатів та загальною мінералізацією) не відповідають вимогам.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ. Не всі мінеральні лікувально-столові води є якісними. Зразки мінеральних вод 3, 4, 5 повністю відповідають усім стандартам якості та інформації, що зазначена на етикетці;їх можеа використовувати для повсякденного вживання та з лікувальною метою. Переможцем стала мінеральна природна лікувально– столова вода «Миргородська».

Проект Дослідження складу мінеральних лікувально-столових бутильованих вод

Час, необхідний для проекту

Два тижні

Навчальні цілі та очікувані результати

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ РОБОТИ Є НАСТУПНІ:

 1. Провести аналіз мінеральної води по органолептичним показникам;
 2. Провести лабораторні дослідження вмісту хлоридів і сульфатів в мінеральних водах, визначити їх рН.

Оцінювання учнівської діяльності та продуктів (формуюче оцінювання зі зразками трьох форм оцінювання)

Інструменти оцінювання

Діяльність учнів і вчителя та її результати (із посиланнями на приклади)

 1. Підготовка до виконання проекту.
 2. Визначення теми проекту
 3. Планування:
 • вибір теми;
 • формулювання мети проекту;
 • постановка завдань проекту.
 • визначення кількості учнів, що беруть участь у проекті;
 • визначення й обговорення змісту інформації, яку збирає кожен учень.
Вчитель здійснює контроль і коригує діяльність учнів, надає консультації.

Використані ресурси

 1. промислова екологія
 2. ua-referat.com
 3. [Н.В. Фоменко Рекреаційні ресурси та курортологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.
 4. А.Ю. Боярин. Закони раціонального використання водних ресурсів України. – К.: 2001 – 152 с.
 5. ДСТУ 878-1993 Води мінеральні питні. Технічні умови. – 90 с.
 6. ДСТУ 878:2006 Води мінеральні природні фасовані. – 16 с.]