Дослідження твердості води та способи її усунення

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Творча назва проекту

Дослідження твердості води та способи її усунення

Автор (посилання на сторінку користувача)

Горбачова Людмила Петрівна

Проблема проекту (ключове, тематичні, змістові питання)

Ключове питання:

 • Що таке твердість води?

Тематичні питання:

 • Чим зумовлена твердість води?
 • Чи трапляється у природі чиста вода?
 • Які домішки розчинені в ній?

Змістові питання:

 • Які бувають типи твердості?
 • Причини твердості води.
 • Усунення твердості води.
 • Чи впливає якість води на смак приготовленої їжі?
 • Чи можете ви в домашніх умовах позбутися накипу?

Стислий опис проекту (предмет, клас, навчальна тема, анотація проекту)

Проект пропонується для учнів 10 класу при вивченні теми «Металічні елементи та їхні сполуки». Під час створення проекту учні об'єднуються у 2 групи.

1 група досліджує питання про твердість води, її типи та способи усунення твердості.

2 група досліджує питання вплив твердості води на стан водонагрівальної системи, куховаріння, прання, а також попередження утворення накипу.

Час, необхідний для проекту

На виконання проекту необхідно 1 місяць.

Навчальні цілі та очікувані результати

Навчальні цілі:

- Навчальна: ознайомити учнів із поняттям «твердість води», розглянути причини твердості води й методи її усунення.

- Виховна: сформувати науковий світогляд учнів при вивченні методів усунення тимчасової та постійної твердості води; сприяти екологічному вихованню.

- Розвиваюча: розвивати пізнавальний інтерес учнів до предмету; навички складання рівнянь хімічних реакцій; вміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки;

Очікувані результати.

Учні повинні:

- знати: поняття «твердість води», причини твердості води й методи її усунення;

- вміти: складати рівняння хімічних реакцій під час вивчення методів усунення твердості води;

- розпізнавати карбонатну та некарбонатну твердість води;

- називати карбонати та гідрогенкарбонати;

- висловлювати судження про значення твердості води у промисловості та побуті, вплив твердої води на організм людини.

Оцінювання учнівської діяльності та продуктів (формуюче оцінювання зі зразками трьох форм оцінювання)

Критерії оцінювання проекту:
1)Знання теоретичного матеріалу оцінюється відповідно критеріїв оцінювання державних вимог до загальноосвітньої підготовки учнів.
Учень має:
- давати визначення поняття твердість води,
- називати сполуки, які зумовлюють твердість води,
- обґрунтовувати причини твердості води та способи її усунення,
- складати рівняння реакцій які зумовлюють пом’якшення води,
- висловлювати судження про значення твердості води у промисловості та побуті,
-застосовувати знання про побутові способи пом’якшення води.

Діяльність учнів і вчителя та її результати (із посиланнями на приклади)

Діяльність учнів:
 • визначення мети проекту,
 • обговорення плану роботи над проектом,
 • складання плану роботи,
 • відбір джерел інформації,
 • дослідження зразків води,
 • аналіз та систематизація зібраної інформації,
 • підготовка ілюстрацій,
 • створення мультимедійної презентації,
 • підведення підсумків,
 • публічний захист результатів проекта.
 Діяльність вчителя.
 Учитель є:
 • організатором (створення груп),
 • координатором,
 • консультантом.

Використані ресурси

Глинка Н.А. Химия : под. ред. В.А. Рабиновича.- Киев:Высшая школа.1982.

Попель П.П.,Крикля Л.С. Хімія.Підручник для 10 кл. загальноосвіт.навч.закл.,- К.:ВЦ "Академія", 2010 Інтернет ресурси:

http://czh-nagachiv1.at.ua

http://ptu17.edu.poltava.ua

http://school.xvatit.com

http://metodportal.net

http://kuchka.info

--Горбачова Людмила Петрівна (обговорення) 10:28, 1 жовтня 2014 (EEST)