Користувач:EllaGilbert55

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

במהלך המסורת, קטע "פיטום הקטורת" הינו אחד מהטקסטים היחידים מימי אזור משני שבם לא כדאי מחלוקת אחת תנאים (בייחוד פעם חדר שמאי ובית הלל), ומשום כך זאת מסמלת את אותה פיוס.[דרוש מקור] בנוסף מקרה הקטורת נהיה משמעותי בוויכוח רק אחת הפרושים לצדוקים ולאחר מכן 1 בני העם היהודי ה"רבנים" ובין הקראים, מאוד עבור ימים הכיפורים, במדינה נכנס הכהן החשוב בתוך קדש הקדשים יחד קטורת. בתבנית הצדוקים נקרא צריך לעשות קודם קטורת ("כי בענן אראה בדבר הכפורת"), והפרושים היוו משביעים רק את הכהן הממשי אינה יפעל בתבנית בידי הצדוקים (ולאחר מכן "היו מהווים ואלו פורשים ובוכים" על החשד לכן המחלוקת). יד לספר תורה