Користувач:GloriaLane8

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

הכתיבה מתנהלת זה שגגי האותיות נוגעים בשרטוט, ואולם תחתית רגלי הכתוב נוחתות באומדן לחצי השורה. לכתחילה אין לציין חיצוניים לשרטוט התוחם את אותה הצדדים, 3 סימני אלפבית. בדיעבד בגדול או גם חיבר מילה חיצוניים לשרטוט כשרה. לחילופין יש להקפיד בשמות הקודש אינן לציין למעלה משתי אותיות מבחוץ לשרטוט, דבר הפוסל רק את עיתון התורה. או אולי נכתב ע""י אות אחת בלבד, או אולי את אותם שמות הקודש בשלמותם מחוץ לשיטה – חוקי.

תפירה

בסיום יצירת אשר כתוב בעניין הקלף, תופרים את אותן היריעות יחד עם זאת לזו יחד גיד. התפירה מאפשרת להתבצע לשמה. אחר היריעה המרכזית והאחרונה תופרים לעץ הסביבה, מומלץ שטחים שנשים שיש תופרות את היריעות4. תיק לספר תורה יד 2