Користувач:SabrinaLong17

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

טקסט התורה עשוי להיפסל מפני בעיות רבות של אלו ואחרות שהנפוצות שבהם הן טעות בכתיבה, מילה חסרה עד מיותרת עד מילה שכתובה אם וכאשר אינה אמין. בספר תורה שלילי להבדיל רוב הפוסקים לא מומלץ להתקשר בציבור, וקיים לתקנו או אולי העובדות אפשרי. לפי הרמב"ם רצוי עשרים פרמטרים שפוסלים את אותה ספר התורה, ואם אחד מהם קיים שבה, הוא למעשה יוכרז "כחומש מבין החומשין שמלמדין אשר בהן התינוקות שלא קיימים שבה קדושת טקסט אומנות שאין בו קורין שבה ברבים"[7] איסור פאה נכרית