Користувач:X0fbsqt794

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

hiện nay, có phần nhiều công nghệ in được ứng dụng cho folder. tuy nhiên, công nghệ in Offset 3 màu hoặc 4 màu được dùng nhiều nhất cho việc http://wiki.soippo.edu.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:N5smjlq296