Краєзнавчий принцип навчання на уроках географії

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва статті

Краєзнавчий принцип навчання на уроках географії

Автор (посилання на сторінку користувача)

Масалітіна Валентина Пантеліївна

Анотація статті

У статті розкриті можливості використання краєзнавчого принципу викладання географії у загальноосвітній школі. Наведені приклади можливого використання краєзнавчого матеріалу на уроках географії.--Масалітіна Валентина Пантеліївна (обговорення) 13:50, 30 листопада 2014 (EET)

Ключові слова

Краєзнавство, краєзнавчий принцип, напрямки краєзнавства.--Масалітіна Валентина Пантеліївна (обговорення) 13:52, 30 листопада 2014 (EET)

Постановка проблеми

Ознайомлення учнів з рідним краєм на уроках географії охоплює цілу систему краєзнавчої роботи. За педагогічною енциклопедією "краєзнавство" - це вивчення учнями на уроках та в позаурочний час природи, соціально-економічного і культурного розвитку мікрорайону, села, міста, району, області. Досвід переконує, що краєзнавство є не тільки засобом вивчення і пізнання свої місцевості, а й органічним невіддільним складником навчально-виховного процесу.--Масалітіна Валентина Пантеліївна (обговорення) 14:00, 30 листопада 2014 (EET)

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Деякі аспекти краєзнавства розглядають у своїх дослідженнях М.П. Кричало, В.Г.Гуляєв, М.Ю. Костриця, О.В. Колотуха та інші. Проблеми краєзнавства розглядали у своїх працях "Моральні заповіді дитинства і юності", "Народження громадянина", "Батьківська педагогіка" глибоко розкриває В.О. Сухомлинський. Учений-педагог розробив чітку систему краєзнавства, де кожен учень залучається до безпосередньої участі у справах суспільства.--Масалітіна Валентина Пантеліївна (обговорення) 14:04, 30 листопада 2014 (EET)

Мета статті

Аналіз краєзнавчої роботи, поширення, застосування її у викладанні географії.--Масалітіна Валентина Пантеліївна (обговорення) 14:05, 30 листопада 2014 (EET)

Виклад основного матеріалу

Шкільне краєзнавство як одна з ланок навчально-виховної роботи має географічний, історичний, літературний, етнографічний, фольклорний, природознавчий та інші напрями. Усі вони тісно пов'язані між собою як за змістом, так і за формами організації і методами використання. Аналізуючи шкільні навчальні програми можна сказати що навчальна програма з географії передбачає організацію систематичних спостережень за природними об’єктами, явищами, та процесами, за трудовою діяльністю людей. З метою створення в учнів більш чітких уявлень про об'єкти і явища, що вивчаються, застосовуються різні засоби наочного навчання, при допомозі яких конкретизуються і ілюструються об'єкти і явища, що вивчаються. Це карти, схеми, діаграми, колекції, картини, гербарії тощо. Крім перерахованих, у практиці навчання до засобів наочності відносяться безпосередні спостереження оточуючої дійсності, які здійснюються в процесі краєзнавчої роботи. Спостереження дозволяють не тільки познайомити учнів із різноманітними явищами і процесами, які відбуваються у природі, з господарською діяльністю людей, але і показати взаємний зв'язок фізико- і економіко-географічних явищ, підвести до розуміння природи як єдиного цілого, яке безпосередньо розвивається, і в якому все зв'язано і взаємо обумовлено. На прикладах господарського і культурного життя свого села або району, міста або області, які безпосередньо спостерігають і вивчають, вчителю легше знайомити учнів з причинним зв'язком і взаємообумовленістю явищ, із взаємодією між природним середовищем і господарською діяльністю людини. Краєзнавчий матеріал дає змогу розширювати і зміцнювати між предметні зв’язки в системі шкільних навчальних дисциплін. Туристичні походи, екскурсії, під час роботи з картою допомагає школярам свідоміше розбиратися в умовних знаках, глибше розуміти географічні особливості певної території. Методи та прийоми здійснення краєзнавчого підходу у викладанні географії свідчить, що учні найкраще оволодівають знаннями, якщо перед ними на різних етапах уроку ставлять запитання і завдання, які вимагають глибокого аналізу і синтезу набутих на даному уроці і раніше знань. Спонукає школярів до активної розумової діяльності, привчає їх до самостійних узагальнень та висновків, сприяє встановленню географічних закономірностей і зв’язків. Таким чином, слід зазначити, що краєзнавча робота у викладанні географії є дуже важливим питанням в курсі шкільної програми. --Масалітіна Валентина Пантеліївна (обговорення) 14:08, 30 листопада 2014 (EET)

Висновки

Теоретико-практичні джерела опрацьовані у ході дослідження краєзнавчого принципу навчання свідчать про те, що краєзнавство в школі являється актуальним на уроках географії. Аналізуючи літературу можна стверджувати, що проблема краєзнавства – це засіб вивчення рідного краю його природних ресурсів. Має практичне спрямування під час організації спостережень за природними та погодними явищами, організацій тематичних експедицій, олімпіад, конференцій краєзнавчого змісту.--Масалітіна Валентина Пантеліївна (обговорення) 14:14, 30 листопада 2014 (EET)

Список використаної літератури

1. Воробйова Р.М. Рослинний світ свого краю. Географія. «Основа» / Р.М. Воробйова. – 2004 – №4. – с.6-7. 2. Заставний Ф. Виховний потенціал географічного краєзнавства в Україні. Географія та основи економіки в школі. / Ф. Заставний – 2007. – №2. – с.40. 3. Корнєєв В.П. Рідний край. Рідна школа. / В.П. Корнєєв – 1999. – №2. – №3. 4. Корнєєв О.В. Методика шкільного географічного краєзнавства. / О.В. Корнєєв – К. : Основа – 2007. – с.144. 5. Корнєєв В.П. Географічне краєзнавство в Україні. Географія / В.П. Корнєєв. – 2004. – №10. – с. 5-6. 6. Обозний В.В. Краєзнавча підготовка вчителя. / В.В. Обозний. – 2001. – с.5. 7. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. / В.О. Сухомлинський – 1969 – с 30.--Масалітіна Валентина Пантеліївна (обговорення) 14:28, 30 листопада 2014 (EET)