Подорож по країні Піфагорія

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Тема заходу

Подорож по країні Піфагорія

Автор (посилання на сторінку користувача)

Яковенко Олена Віталіївна

Мета (навчальна, розвивальна, виховна)

сприяти формуванню та розвитку в учнів інтелектуальних та творчих здібностей, в процесі розв'язування цікавих задач розвивати навички усної лічби, обчислювальні навички, логічне мислення, самостійність, кмітливість; виховувати активність, увагу, наполегливість; прищеплювати інтерес до математики, встановлюючи зв`зки між математикою та іншими сферами життя.

Категорія учнів

Учні 7 касів.

Обладнання

Обладнання:  висловлювання про математику: • «Математика – це мова природи» - Д.В.Гіббс; • «Предмет математики настільки серйозний, що не треба нехтувати можливістю зробити його цікавим» - Блез Паскаль; • «Політ – це математика» - В.П.Чкалов; • «Математика – цариця наук» - К.Ф.Гаусс; • «Математика – гімнастика розуму» - О.В.Суворов; • «У математиці є своя краса, як у поезії та музиці» - М.Є.Жуковський; • «Життя чудове лише двома речами: вивченням математики і навчанням математики» - С.Д.Пуассон; • «Поза математикою не існує жодної надійної галузі знання, окрім тієї, що виводиться з математики» - Роберт Рекорд; • «Хімія – права рука фізики, математика – її очі» - М.В.Ломоносов; • «Натхнення потрібне в геометрії не менше, ніж в поезії» - О.С.Пушкін;  математичні газети;  картки з завданнями;  таблиці для суддів;  грамоти для нагородження переможців.

Методичні рекомендації щодо організації та проведення (можливі посилання)

Використання цієї форми позакласної роботи дає можливість кожному учню: показати набуті ним загальнонавчальні знання та навички; проявити інтелектуальні здібності; розкрити багатогранність своїх інтересів. Для вчителів цей захід дає можливість показати, що математика предмет вагомий як частина загальнолюдської культури, а також рано виявляти обдарованих учнів.

Зміст заходу (можливі посилання)

Вітає математика сьогодні в класі вас, і незвичайний захід відбудеться у нас. Зібралися сьогодні розумники-знавці хоч досвіду немає,та все ж ви молодці. Бажаю всім удачі. Учасникам усім я успіхів бажаю, відповідей правильних від вас я всіх чекаю. Закони математики ви правильно згадайте і на складні питання Ви відповіді дайте. Щоб у змаганні чітко проходили моменти, мені допомагатимуть надійні асистенти. Бажаю перешкоди усі вам подолати, знання свої й кмітливість сьогодні показати. Ні пуху, ні пера,почнеться скоро гра. Перш, ніж розпочати нашу гру, я хочу розказати вам правила гри. Організаційний момент: • умови проведення заходу; • привітання команд (назва, девіз, емблеми).

Запитання 7а класу: 1. Як називається фігура, що складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій і трьох відрізків, що їх попарно сполучають? (трикутник) 2. Чому дорівнює сума кутів трикутника ? (1800) 3. У скільки разів прямий кут менший за розгорнутий ? (2) 4. Як називається дріб, у якого чисельник менший за знаменник? (правильний) 5. Назвіть найменше натуральне число. (1) 6. Скільки кг містить 1 тонна ? (1000) 7. Назвіть найбільше натуральне число. (такого не існує) 8. Який дріб завжди менший за 1? (правильний) 9. Що називають периметром фігури ? (суму довжин йогo сторін) 10. Яке число є найбільшим цілим від`ємним числом ? (-1) 11. Як називають дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику, або більший за нього ? (неправильний) 12. Назвіть основні геометричні фігури на площині. (точка і пряма) 13. Як називається формула a2+2ab+b2=(a+b)2 ? (квадрат суми) 14. Число, яке задовольняє рівняння називають… (розв`язком рівняння ) 15. 2015- ? (1) 16. Рівні- це відрізки, які мають…(однакові довжини)

Запитання 7б класу: 1. Чи можна при діленні в частці отримати 0? (так, коли ділене 0) 2. Як у математиці називають очевидні речі, що не доводять ? (аксіоми) 3. Як називаються прямі, що перетинаються під прямим кутом (перпендикулярні) 4. Як називають відрізок, що сполучає вершину і середину протилежної сторони трикутника ? (медіана) 5. Як називають розділ геометрії, в якому вивчаються фігури на площині ? (планіметрія) 6. Чи існує число, піднісши яке до квадрату, отримаємо від`ємне число ? (Ні) 7. Властивість медіани рівнобедреного трикутника. (Медіана є висотою і бісектрисою) 8. Під яким кутом перетинаються перпендикулярні прямі ? (900) 9. Розв`яжіть рівняння 5х=5. (х=1) 10. Скільки морозива можна перевезти 5-тонним вантажним автомобілем ? (5 тонн) 11. Чи ділиться число 183 на 3 ?(так) 12. 1/2+1/2= ? (1) 13. 33-? (27) 14. Як називається результат віднімання двох чисел ? (різниця) 15. Частина прямої, що лежить між двома даними її точками називається… (відрізок) 16. Одиниця вимірювання кутів… (0)

Виїзний конкурс. Микола і Петро розставляли стільці біля стіни. Микола зупинився і спитав Петра: “ Стій, а розтав всі 12 стільців трьома рядами так, щоб в кожному ряду було по 5 стільців ”. Як розставив стільці Петро? (намалювати)

Цікаві задачі: 1.Племінник спитав дядю, скільки йому років. Дядя відповів: «Якщо до половини моїх років додати 7, то будеш знати скільки мені було 13 років тому». Скільки років дяді? (40 років) 2.Якщо між цифрами деякого двузначного числа вписати 0, то отримане тризначне число в 9 разів більше цього числа. Знайти це двузначне число. (45) 3. Скількома способами можна записати число 50 у вигляді суми двох парних чисел? Записи, що відрізняються порядком доданків, вважати однаковими. (13 способами)

Конкурс-питання для вболівальників: – Опівночі йшов дощ. Чи можна чекати сонячну погоду через дві доби? (Ні, буде ніч.) – Скільки разів на рік встає сонце? (365) – Скільки разів за півдоби зустрічаються годинна та хвилинна стрілки? (11 разів) – Чи може бути в лютому 5 понеділків? (Може, якщо лютий у високосному році починається з понеділка.) – У батька п’ять дочок, і кожна дочка має брата. Скільки дітей у батька? (6) – У касира є купюри по 5 і 10 гривень. Скількома способами він може дати здачу 50 гривень? (6-ма способами) – Чи є число 2001 простим? (Ні) – Який кут утворює годинна і хвилинна стрілки годинника, якщо він показує 3 години? (Прямий) – Яке число у древньому Вавилоні вважалося священним? (12) – Назва якого літературного твору починається з числа «3» («Три горішки для Попелюшки», «Три поросяти») – Яка з перерахованих тварин має найбільше зубів: а) кашалот; б) качка; в) слимак; г) акула? (Слимак) – Одиниця маси коштовних каменів. (Карат) – Чому дорівнює 1 пуд? (16 кг) – Скільки тисяч в одному мільйоні? (1000) – Скільки дільників має число 64? (7)

Підсумок конкурсів. Нагородження переможців грамотами. .

Використані ресурси

Фотогалерея