Приклади застосування презентацій на уроках

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва статті

Приклади застосування презентацій на уроках

Автор (посилання на сторінку користувача)

Діденко Володимир Миколайович

Анотація статті

Розвиток ІКТ дає можливість змінювати якість освіти, збільшувати кількість інформації, яку отримує дитина, викладання матеріалу зробити більш насиченим, унаочненим, показати практичне застосування отриманих знань і вмінь, більше розвивати кругозір дитини.Значне місце у зміні викладанні навчальних дисциплін відводиться презентаціям. Але разом з тим надмірне використання презентації на уроках може превести до зниження якості знань учнів.

Ключові слова

презентація, урок, урок інформатики, урок математики, урок ЗВ, застосування презентацій

Постановка проблеми

Сучасний світ - це світ з швидкісним впровадженням нових технологій у техніці, науці, зміни у світогляді суспільства, системі цінностей та ставленні до традиційних уявлень. Освіта, що є одним із основних видів діяльності людини, зазнає зміни з використанням новітніх технологій, методик та експериментів, які потребують зваженого підходу, апробацій,глибокого обгрунтування.Але зміни в освіті повинні відбуватися з урахуванням думки великої кількості педагогів, які безпоседньо працюють з дітьми, мають добру методичну підготовку, володіютьі використовують на практиці знання з психології та педагогіки, володіють засобами ІКТ

Аналіз останніх досліджень і публікацій

На сторінках численних сайтів є велика кількість презентацій, призначених для викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах. Є багато рекомендацій щодо застосування презентацій на уроках, але, на жаль, глибоких теоретичних досліджень відноснос застосування в навчанні немає. На сайтах можемо знайти презентації до окремих уроків, тем, розділів з того чи іншого предмету. Але при використані й створені презентацій потрібно слідкувати за тим, щоб не було : а) перенасичення слайдів текстом(текст заповнює увесь слайд, дрібний шрифт,що важко сприймається, презентація може містити лише текст); б) перенасичення слайдів інформацією. Ідеальне співвідношення – один слайд – одне повідомлення; в) невірно підібрано фон. У презентаціях, призначених для навчального заняття, фон, текстура має не відволікати увагу учнів, малюнок не повинен заважати сприйняттю основного матеріалу, недоречно використовувати кумедних (іноді анімованих) персонажів, що не мають жодного смислового навантаження; в)використання анімацій в презентаціях з предмету є недоцільним, оскільки вони крадуть час, перехоплюють увагу; д) до використання шаблонів оформлення слайду потрібно відноситься обережно, щоб шаблон не переповнював слайд інформацією.

Мета статті

Автор ставить за мету познайомити читачів, використовуючи свій досвід і досвід колег, з використанням презентацій на уроках з метою підвищення ефективності уроку, застерегти від надмірного використання презентацій на уроках, що веде до зниження якості знань, дотримуватися основних правил створення та використання презентацій в учбовому процесі

Виклад основного матеріалу

Сучасний світ не можливий без технічного прогресу, який веде до зміни в розумінні, до зміни технологій, промисловості й самого суспільства. Внаслідок цих змін система освіти не залишається осторонь, вона постійно оновлюється, змінюється, застосовує комп’ютерні технології, які в свою чергу постійно вдосконалюються, стають більш доступними. Однією із таких комп’ютерних технологій є мультимедійна презентація. Що ж таке мультимедійна презентація, навіщо її застосовувати, як застосовувати спробуємо розібратися в цій статті. Мультимедійна презентація – це послідовність слайдів, на яких можуть відображатися візуальні (фотографії, малюнки, графіки, діаграми, відеоролики), текстові (тексти, таблиці), звукові матеріали (музика, мова доповідача, звуки навколишнього світу).

Як відомо інформація, яка сприймається тільки слухом, засвоюється  на 20% її обсягу; якщо лише за допомогою зору, запам’ятовується 30% матеріалу, якщо інформацію учень бачить і чує, то засвоюється 50%, якщо чує і бачить про що повідомляють і існує зворотній зв*язок з аудиторією (обговорення, диспут) на 70% . Застосування презентації дає змогу об’єднати текст, звук, графічне зображення, відео зображення, анімацію, що дуже подобається дітям. Таким чином, використання мультимедіа сприяє засвоєнню навчального матеріалу учнями, бо дає можливість подати матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. Подання таким чином навчальної інформації, перш за все, формує в учнів систему образного мислення.  Використання презентацій дає можливість розв*язати слідуючі дидактичні задачі: а) сформувати мотивацію навчання з предмету і до навчання взагалі; б) засвоїти базові знання  з предмету; в) систематизувати отримані знання; г) сформувати навички самоконтролю; д) підвищення продуктивності урок; е) використання наочностей на уроках; є)реалізацію між предметних зв’язків. Тай саме ставлення дітей до комп’ютера починає змінюватися, вони починають ставитися до нього не як до засобу гри, а як до технічного засобу, який дає можливість змінювати працю людини. Створюючи презентацію, автор повинен чітко розуміти які задачі потрібно вирішити в ході уроку, якої в результаті хоче досягти цілі, які психологічні й вікові особливості класу, яка мотивація в класі вас слухати по даній темі, які технічні засоби є для проведення уроку. Презентації учні можуть колективно переглядати на екрані, кожний окремо під час уроку на своєму комп*ютері або навіть самостійно після уроку навіть без коментування вчителя. Залежно від способу перегляду інформації на слайдах вимоги до тексту будуть різні (при перегляді слайді на екрані потрібно враховувати відстань від екрана до учнів, текст повинен розміщуватися на більш контрастному фоні, що він читався легко, без напруження зору; при перегляді  на моніторах можна використовувати більше текстової інформації, використовуючи більш менший шрифт ), але потрібно пам*ятати що матеріал повинен бути чітко структуризованим, на слайдах розміщувати ключові тези, які ви повинні розвивати і розкривати в ході вашого виступу, використовувати анімацію можна для появи тезисів, пунктів    списку, ілюстрацій. Як правило, якщо слайд не має анімації, він повинен знаходитися на екрані не менше 10-15 секунд, але не більше 40-60 секунд. Використання великих презентацій на уроках,я вважаю, недоречно. Краще використати дві невеликі презентація (наприклад на початку уроку при поясненні матеріалу і в кінці уроку при закріпленні ), розраховані на 5- 10 хвилин, ніж одну на 20-25 хвилин. Звісно використання презентації в значній мірі змінює план уроку, її можна використовувати на різних етапах уроку (під час пояснення нового матеріалу, повторення вивченого, закріплення вивченого, контролю засвоєння )

З чого і як розпочати підготовку презентації? По-перше , потрібно розробити план презентації до даного уроку, скласти сценарій. Потім вибрати дизайн, підготувати згідно теми матеріал (ілюстрації, тексти, відео-, аудіозаписи), який повинен відповідати науковості, систематичності, послідовності викладання, доступності, наочності, бути сучасним, зв’язаним з практичним застосуванням. Потрібно враховувати, що навчальний матеріал на слайдах повинен подаватися порціями, зручними для сприйняття, як правило, логічно завершеним, відрізнятися чіткістю, доступністю, лаконічністю, на одному слайді недоречно розміщувати багато інформації. Потрібно враховувати вплив кольору на психічний стан людини: червоний –енергійний, агресивний, на певний час активізує всі функції організму, піднімає настрій; жовтий – зменшує втомливість, сприяє розумовій діяльності та вирішенню проблем; зелений – зменшує напругу, заспокоює нервову систему, на тривалий час збільшує працездатність, зменшує кількість помилок у прийнятті рішень; блакитний – сприяє виникнення відчуття розчарування та підозри; синій – схожий на блакитний, з більш вираженим ефектом, коли засвоєння може переходити в пригнічення; фіолетовий може викликати неврівноваженість, відчуття незахищеності. Якщо саме застосування презентації продумане, то урок стає наочним, цікавим, дає розвивати мислення в учнів, створює зацікавленість. Але обов’язково потрібно пам’ятати, що надмірне використання презентації може привести до небажаних результатів. Наприклад, я вважаю, що використовувати часто на уроках математики презентації не доцільно, бо це веде до зниження засвоєння знань, а на уроках ЗВ доцільно, бо відсутній в школах наглядний матеріал. Потрібно пам’ятати, що які б не були хороші й сучасні технології, але вчитель і підручник, книга повинні відігравати найважливішу роль у навчанні дитини, бо спілкування людини з людиною в реальному світі не повинне замінюватися на спілкування людини з машиною, що може привести до непоправних наслідків.

Висновки

Одним із сучасних і ефективних засобів активізації навчальної діяльності учнів є комп'ютерна презентація. Але її використання потребує зважених, продуманих дій автора, який має вдосконалювати прийоми й методику застосування залежно від дидактичних цілей та очікуваних результатів

Список використаної літератури

1. Бодня О.В. Мультимедийна презентация к уроку. - Х.:Изд.група "Основа",2011. - 128с.:ил. - (Серия "Компьютер для учителя").