Професійне спрямування учнів при вивченні фізики

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Творча назва проекту

ФІЗИКА В ПРОФЕСІЯХ

Автор (посилання на сторінку користувача)

Проблема проекту (ключове, тематичні, змістові питання)

Ключове питання: "Яке значення має знання фізики у різних сферах професійної діяльності людини?"

Тематичні питання: - Яким чином Ви можете використати знання фізики у обраній Вами професії? - Як допоможуть знання фізики набути високих професійних якостей? - Навіщо ми вивчаємо фізику?

Змістові питання: - Знання якого розділу фізики найбільше використані у обраній Вами професії? - Які прилади, пристрої чи механізми використовуються в обраній Вами професії? - Навіщо необхідно знати закони фізики і чи здатні вони допомагати у професійній діяльності?

Стислий опис проекту (предмет, клас, навчальна тема, анотація проекту)

Навчальний предмет - фізика
Проект розрахований на учнів 11 класу.
Навчальна тема "Електромагнітниі явища"
Анотація проекту:

Проект «Професійне спрямування учнів при вивченні електромагнітних явищ» передбачає поглиблене вивчення теми "Електромагнітниі явища". За результатами вивчення цієї теми, учні дізнаються більше про природу електромагнітних явищ та цікаві методи їх застосування у різних сферах діяльності людини. Учні, об’єднуючись у групи, аналізують інформацію з Інтернету, газет, журналів, енциклопедій та підручників щодо впливу та використання електромагнітних хвиль.

Мета проекту:
* Узагальнити та систематизувати знання учнів з теми.
* Розвивати інтерес учнів до вивчення та пояснення природи фізичних явищ.
* Удосконалювати навички учнів щодо застосування набутих знань у житті, побуті, майбутній професії тощо.
* Навчати учнів збирати, аналізувати, синтезувати, систематизувати та презентувати науково-популярну інформацію.

Час, необхідний для проекту

 1 місяць

Навчальні цілі та очікувані результати

1.Розширити, поглибити знання учнів з теми «Електромагнітні явища»
2.Формувати в учнів уміння аналізувати текстові матеріали.
3.Розвивати інтерес в учнів до фізичних  явищ, до фізики.
4.Формувати вміння в учнів презентувати інформацію у вигляді презентації, публікації.
5.Спонукати учнів до спілкування з однодумцями на веб-сайті.
6.Знаходити місце набутим знанням і навичкам у майбутній професійній діяльності.

Оцінювання учнівської діяльності та продуктів (формуюче оцінювання зі зразками трьох форм оцінювання)

Оцінювання учнівської публікації

 ЗМІСТ: три статті(різного жанру) про випромінювання - 15 балів; кожна стаття чітко розповідає про певний вид діяльності, 
 пов’язану з випромінюванням - 10 балів; використання словника про вплив випромінювання - 10 балів.
 ОФОРМЛЕННЯ: назва / емблема - 5 балів; заголовки статей - 5 балів; зображення, що ілюструють текст - 5 балів;	
 використання цифрових фотографій - 5 балів; зміст публікації - 10 балів; використання цитат - 5 балів.
 МОВА:	орфографія - 10 балів; 	граматика - 10 балів; публікація візуально приваблива - 10 балів.
 ВСЬОГО БАЛІВ - 100 (максимальна оцінка - 12 балів)

Діяльність учнів і вчителя та її результати (із посиланнями на приклади)

1 етап: постановка завдання. 

На початку проекту потрібно запропонувати учням визначитися з темою проекту, розбити клас на групи, описати приблизне коло досліджуваних проблем. • Одна група учнів буде створювати презентацію. • Друга група буде збирати матеріал для публікації. • Третя група буде збирати малюнки, узагальнюватиме матеріали пошуку та створить веб-сайт в програмі Publisher.

2 етап: організація роботи. 
Учні конкретизують завдання до проекту. 
Вчителю необхідно пояснити основні вимоги до навчальних проектів. Учні повинні скласти приблизний розклад роботи над проектом і  види звітності.
3 етап: збір інформації.
Учні збирають інформацію, аналізують ії, оцінюють її достовірність.
4 етап: узагальнення і систематизація інформації.
5 етап: оформлення результатів дослідження у вигляді презентації, буклету, сайту.
Учні, створюючи мультимедійну презентацію, навчаються працювати в Power Point. 
Підбирають ілюстрації, вчаться комбінувати текст і    зображення, навчаються працювати в Publisher для створення веб-сторінки та публікації.
6 етап: перевірка і корегування. 
Учні обговорюють отримані результати, вивчають переваги і недоліки, виправляють недоліки.
7 етап: захист проекту

Використані ресурси

Wikipedia http://uk.wikipedia.org

Безпека життєдіяльності http://www.culeader.kiev.ua

Animationfactory www.animationfactory.com