Прямо пропорційні величини

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Тема уроку

Відношення. Властивості відношення

Автор (посилання на сторінку користувача)

Діденко Надія Леонідівна

Мета уроку

Узагальнити знання учнів про зміст дії ділення чисел; сформувати уяву про поняття відношення двох чисел, його змісту, властивості, а також сформувати уяву про взаємно обернені відношення.

Перевірка домашнього завдання

Наявність домашніх завдань перевіряють учні-консультанти.

Формування мети і цілей уроку

Часто в житті та на уроках у школі нам доводиться мати справу з питаннями двох видів:

1) У скільки разів одна величина більша за іншу (друга менша від першої)?

2) Яку частину становить одна величина від іншої?

Відповідаючи на ці питання, ми виконуємо одну й ту дію ділення одного числа на інше:

1) більше з чисел ділимо на менше

2) менше ділимо на більше.

Тому на уроці ми й поговоримо про такі частки більш докладно.

Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

Усні вправи І. Обчисліть значення виразів:

2. Скоротіть дріб :

3. Виразіть: а) 1 т у центнерах;

б) 2 дм у сантиметрах;

в) 2 грн у копійках;

г) 2ц у кілограмах.


4. У скільки разів: а) 90 більше за 30;

б) 30 менше за 90;

в) 90 більше за 60;

г) 60 менше від 90;

д) а більше від b

є) b менше від a; 5. Яку частин

у становить:

а) 30-від 90;

б) 60 від 90;


в) b від а; г)2 від а.

Вивчення нового матеріалу

План:

1. Поняття відношення двох чисел.

Приклади. Як читається частка двох чисел?

2. Що показує відношення чисел а і Ь, якщо: и) а <б; б) а > б?

3. Як знайти відношення величин, що виражені:


а) однією одиницею вимірювання;

б) різними одиницями вимірювання?

4. Властивості відношень.

5. Обернені відношення.

У ході пояснень учитель на дошці, а учні в зошитах роблять відпо¬відні короткі записи.

6. Діти знаходять відповідні правила у підручнику пункт 17 стор 117 – 118. Зачитують.

Формування умінь та навичок в процесі розв’язування задач

1. Знаходження відношень

1) №610 (усно), 616, 617,618 ( на дошці а і б, в - самостійно). Чому дорівнює відношення: 204 до 60; 260 до 104; 2002 до 77; 0,5 до 0,4


2) Номер 625(на дошці з поясненням).

Обчисліть відношення значень величин 3м :2м;   1м:4дм;   3см3:2м3.


3) Задача. Бригада заасфальтувала 4,2км дороги, залишилося 1,8км дороги. Яку частину всієї дороги становить не заасфальтована ділянка? У скільки разів заасфальтована ділянка довша від не заасфальтованої?

4) Задача (усно). Перше число більше за друге в а-разів. Яку частину становить друге число від першого?

2. Використання властивостей відношень № 620 – 621

1) Спростіть відношення чисел: 34:102; 0,2:0,9;


(а,в – на дошці з поясненням, б,г – самостійно з самоперевіркою)

Підведення підсумків та формулювання завдань на наступний урок

За таблицею повторюємо основні поняття, вивчені на уроці.

Домашнє завдання

(аналогічне виконаним у класі) № 619, 615, 622, 623, 628(за бажанням).