Розвиток креативного мислення на уроках біології

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва статті

Розвиток креативного мислення на уроках біології

Автор (посилання на сторінку користувача)

Кудояр Тетяна Іванівна

Анотація статті

У статті розкриті умови здійснення креативного навчання під час викладання біології.

Ключові слова

Креативність, творчість, обдарованість.

Постановка проблеми

Наш час – це час суттєвих змін у науці, техніці, інформаційному середовищі, освіті. І дійсно сьогодні у світі, в тому числі і в нашій країні, в зв’язку з посиленим ростом інформації, через швидкі зміни в інформаційному світі, певні знання швидко «старіють» і стають непридатними для прогресивного застосування. І в суспільстві виникає проблема в особистостях здатних до самореалізації, до саморозвитку, в людях, які мають нестандартне мислення, які можуть внести нову якість у соціальне і виробниче життя,культуру народу. Тому проблема пошуку і навчання обдарованих дітей викликає гострий інтерес.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Метою статті є виявлення шляхів розвитку креативного (творчого) мислення учнів на уроках біології.

Мета статті

Метою статті є виявлення шляхів розвитку креативного (творчого) мислення учнів на уроках біології.

Виклад основного матеріалу

«Обдаровані діти» – це «золотий фонд» кожного народу. Обдарованість – це не тільки своєрідне поєднання здібностей людини, але ще і своєрідний сплав її особистих якостей. Обдаровані діти мають досить високий рівень розвитку інтелектуальних здібностей. Іноді такі діти можуть на декілька років випередити своїх однолітків у розумовому розвитку. Тому сьогодні інформаційна освіта поступається місцем в освіті, де основними стають універсальні засоби розумової діяльності та особистої техніки творчості мислення учнів. Такою є креативна освіта. Creative – (з англійської) творчий. Тому іноді ототожнюють творчість із креативністю. Творчість не завжди дає творчій продукт, а креативність включає в себе здатність до створення творчого продукту (нові способи, нові рішення, нові варіанти). Творча, активна особистість формується переважно умовами виховання, впливом соціального середовища і системи освіти і навчання. Якщо ж творча активність виявляється і за відсутності чи недостатності зовнішніх умов, то таку творчу активність називають креативною. Креативна освіта відходить від механічного перенесення знань, а за основу взята пошукова діяльність учнів, що ідуть шляхами наукового дослідження до встановлення фактів, формування проблем, гіпотез і аж до вирішення їх і пояснення. Система креативної освіти спрямована на формування творчого мислення всіх учнів, розвиток їх інтелектуальних здібностей, які мають першорядне значення для оволодіння знаннями і вміннями в різних галузях науки. До набуття знань їх стимулює зовсім не оцінка, їх кличе у країну знань принадна мета – пізнати себе, осягнути глибину свого таланту, обдарованості. Погоджуючись з основним принципом навчання В.Ф.Шаталова «Учити всіх, навчати кожного» –, вважаю, що дорога до кожного учня лежить через урок. На уроках діти читають, пишуть, думають, сперечаються, міркують, вчаться співпереживати, відкривають істини і пізнають світ.

Креативна педагогіка включає:

 • Позитивний емоційний зміст навчального процесу (Творчий процес можливий лише в умовах позитивно емоційно-інтелектуального натхнення).
 • Критичне ставлення до стереотипів до установлених норм, «Творчість починається з сумніву».
 • Пошук варіативних рішень будь-якої проблеми.
 • Використання методу відкритого питання. (Дуже ефективно розвиває творчий потенціал учнів пошук відповідей на запитання, навіть, якщо не буде знайдена відповідь, але розвиваючим є сам процес пошуку).
 • Винахідницька діяльність. (Не обов’язково чогось нового. Навіть якщо це свій «велосипед»).

Урокам властиві непередбачені ситуації, і професійна майстерність вчителя перевіряється на них найстрогішим чином. Що необхідно, щоб учень не відчував себе безпорадним від невміння виконати вимоги вчителя, боязні отримати двійку, щоб навчання не було нудним заняттям. У чому ж секрети професіоналізму педагога у підготовці до уроку? Впровадження інтерактивних технологій, проведення нестандартних уроків, використання ігрових елементів допоможуть зробити урок цікавим, пізнавальним, таким, що може розкрити творчий потенціал особистості, дати змогу постійно підтримувати високий тонус дитячої уваги, навчить приймати самостійні рішення. Методична проблема над якою працюю – «Розвиток креативного (творчого) мислення учнів на уроках біології». На сьогоднішній день я вважаю цю проблему особливо актуальною, тому що в світі вимог особистісно-зорієнтованого навчання не можливо вчити всіх однаково, потрібно знайти підхід до кожної дитини – старанної і не дуже, обдарованої і лінивої, лідера і виконавця. Швидкість засвоєння навчального матеріалу у кожної дитини різна. Для осмислення сприйнятої інформації кожному учню необхідний свій час. Одному достатньо 5-10 хвилин, а іншому годину, а то й більше. Але всі діти мають здібності і нам, учителям, необхідно їх розвинути. Нам вчителям необхідно дати змогу здобуття всіма учнями знань на рівні Державного стандарту:

 • розвиток значущих рис особистості;
 • розвиток умінь самостійного набуття знань;
 • сприяння творчому зростанню обдарованих учнів;
 • підтримка високого рівня мотивації вивчення біології.

Для підвищення зацікавленості до навчання, цілеспрямованого і постійного розвитку творчих можливостей учнів необхідно, щоб організаційні методи, форми та засоби навчання відповідали цілям і задачам навчально-творчої діяльності. Моя головна мета на уроці – викликати у дітей пізнавальний інтерес. Тому на кожному уроці необхідно:

 1. учити дітей здобувати знання самостійно, при цьому організовуючи й направляючи сам процес навчання;
 2. спочатку самому вчителеві добре продумати запитання, а потім ставити їх так, щоб вони активізували самостійну думку учня;
 3. формувати в учнів інтерес до навчання через проблемно-пошуковий підхід до висвітлення теми.

Отже, розвитком творчого мислення на уроках необхідно керувати. Для організації такої діяльності підбираю різноманітні форми організації навчально-виховного процесу, а саме:

 • поставити до досліджуваної проблеми нестандартне, творче питання;
 • проаналізувати явища з іншої точки зору; розглянути проблему з різних точок зору: спираючись тільки на конкретні дані;
 • критично оцінюючи ситуацію;
 • даючи вихід польоту фантазії.


Одним із способів розвитку креативності старшокласників є творчі завдання, дослідницькі роботи, доповіді, виступи, створення за дорученням учителя, або за власною ініціативою учнівських проектів, мультимедійних публікацій, презентацій. Для перевірки знань учнів розробила ряд різнорівневих тестів, завдань. Я пропоную дітям декілька варіантів роботи, що забезпечує індивідуальність роботи учнів. Ця індивідуальність посилюється ще і тим, що кожен в межах свого варіанту може вибрати завдання того рівня, який йому під силу.Цим забезпечуються диференційований і особистісно-орієнтований підхід до навчання.

Результати використання даної технології мені бачаться такими:

 • вища результативність у засвоєнні знань і формуванні умінь;
 • формуються вміння співпрацювати;
 • формуються мотиви навчання, розвиваються гуманні стосунки;
 • розвиваються творчі здібності;
 • розвивається навчальна діяльність планування, рефлексія, взаємоконтроль;
 • розвиваються лідерські навички;
 • розвиваються комунікативні уміння;
 • виконується більший обсяг роботи за той самий час.

Результатом креативності (творчості) учнів є їхня участь в олімпіадах, конкурсах тощо. Мої учні є переможцями ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології та ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України. Отже, лише творча, креативна особистість спроможна створювати, пропонувати нові ідеї, впроваджувати нові технології, обирати напрями розвитку, знаходити шляхи виходу із складних, нестандартних ситуацій. На півночі є мудра притча: «Якщо людині дати одну рибину, вона буде сита один день, якщо дати дві рибини, вона буде сита два дні, а якщо навчити людину ловити рибу, то вона буде сита все життя». Так і в навчанні – потрібно дати дітям не «заготовку» знань на завтра, а «озброїти» вмінням здобувати ці знання.

Висновки

Будьте самі шукачами, дослідниками.
Не буде вогника у вас –вам ніколи
Не запалити його в інших».
Василь Сухомлинський

Список використаної літератури