Розвиток критичного мислення

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Творча назва проекту

Диво у клітині

Автор (посилання на сторінку користувача)

Буданов Віктор

Проблема проекту (ключове, тематичні, змістові питання)

Ключове питання: "Чи викликає інтерес будова тваринної клітини?"

Тематичні питання:

  1. "Чи є схожість між рослинною клітиною та тваринною?"
  2. "Чи може існувати клітина як самостійний організм?"
  3. "Завдяки чому клітина є носієм спадкової інформації?"

Стислий опис проекту (предмет, клас, навчальна тема, анотація проекту)

Проект пропонується учням 8 класу у рамках вивчення теми "Будова та життєдіяльність тварин" (Зоологія). Учні працюватимуть у трьох групах,отриавши завдання від учителя для дослідження. Перша група буде досліджувати чи є схожість між рослинною та тваринною клітинами, друга група працюватиме над питанням чи може клітина існувати як самостійний організм, а третя - завдяки чому клітина є носієм спадкової інформації.

Час, необхідний для проекту

1 тиждень

Навчальні цілі та очікувані результати

Навчальні цілі: створити освітньо-виховне середовище, що забезпечить особистісний розвиток дитини, а також порівнювати альтернативні точки зору,аналізувати, передбачати, працювати в колективі.

Учні мають вивчити: середовища існування тварин, - прояви життєдіяльності тварин, ознаки тваринної клітини, тканини тварин, органи тварин, системи органів тварин та їх функції, відмінності тварин від рослин; описати: будову тіла тварин; порівняти: будову клітин тварин і рослин, розпізнати клітини тварин та рослин та висловити судження щодо значення зоологічних знань.

Очікувані результати: учні набудуть життєвих компетентностей: брати участь у змістовних обговореннях,працювати в спільноті для вирішення проблем, проводити дослідження, а також аналізувати прочитане та почуте, використовувати отримані знання в житті

Оцінювання учнівської діяльності та продуктів (формуюче оцінювання зі зразками трьох форм оцінювання)

За підсумками роботи кожної групи вчителями ведуться журнали спостережень, де відзначаються своєчасність виконання роботи, правильність її виконання, логічність викладу і подачі інформації, джерела інформації, творчий підхід, вміння робити висновки, відповідність цілей результатами роботи та икористовуються різні методи та інструменти оцінювання діяльності учнів, такі як асоціативний кущ, схеми, контрольні списки, Т-схеми та форми підсумкогого оцінювання презентації та блогу. Це дозволяє своєчасно скоригувати роботу груп в потрібному напрямку і забезпечити зворотний зв'язок. Оцінювання здійснюється вчителем на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Після завершення роботи над проектом відбувається його представлення на уроці, коли заслуховуються виступи учнів з підсумками своєї роботи. Під час виступів оцінюється вміння аргументовано виступати перед аудиторією, вміння представляти результати.

Діяльність учнів і вчителя та її результати (із посиланнями на приклади)

На початку проекту вчитель оголошує навчальну тему, в рамках якої буде проводиться дослідження, знайомить учнів з ключовим питанням проекту та пропонує переглянути відео про клітину . Для розв’язання проблеми учні об’єднуються у малі групи та отримують завдання для міні-досліджень:

Під час роботи учитель застосовує різні методи критичного мислення. По закінченню проекту учні представляють свої результати на заході, присвяченому Всесвітньому дню тварин (4 жовтня).

Використані ресурси

Офіційний сайт Intel Навчання для майбутнього