Спецкурс 2. Проблемні методи організації навчання учнів на уроках математики