Сушко Катерина Володимирівна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Сушко Катерина Володимирівна

Тема

Екологізація шкільного курсу географії як пріоритетна складова системи загальноосвітньої підготовки учня.

Актуальність

Навчання учнів на уроках географії вимагає екологізації під час вивчення всіх курсів фізичної і економічної географії. Це пов’язано з великим впливом людського суспільства на навколишнє середовище, з погіршенням стану планети, що примушує суспільство готувати екологічно грамотних людей, які б конкретно уявляли взаємозв’язки в системі» природа – людина – виробництво» і передбачали наслідки впливу виробництва на природу і людину. Саме школа вчить  бути не лише споживачами, а й дбайливо ставитися до природи, адже  тільки через спілкування з природою ми посіємо гуманізм, повагу до життя і готовність його захистити. Діти повинні розуміти, що перш ніж отримати певні результати від природи, ми повинні спочатку віддати. І навіть отримуючи дари природи, ми маємо раціонально використовувати їх. У цьому плані дуже важливим є те, щоб усвідомлення значення природи стало внутрішнім надбанням особистості.

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Новизна, провідна ідея

Основна ідея досвіду - це екологічне виховання на уроках географії, формування певних екологічних уявлень, ставлення до природи та закріплення умінь і навичок взаємодії з природою. Екологічна культура, освіта і виховання – це категорії, які відображають певну етапність у формуванні людської особистості. Триєдність екологічної освіти, виховання культури передбачає їх послідовний взаємопов’язаний розвиток. Вони досягаються під час залучення учнів до різних видів діяльності: навчально – пізнавальної, дослідницької, туристично – краєзнавчої, просвітницької, природоохоронної. . Така органічна взаємодія різних видів діяльності дозволяє особистості дізнатися, які наслідки має господарська діяльність людини для довкілля, здоров’я населення, усвідомити необхідність охорони природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, особисту відповідальність за навколишнє середовище.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Результативність

    Працюючи в напрямку екологічного виховання,  третій рік поспіль  учні  Сушко К. В. посідають призові місця у ІІ турі та є учасниками ІІІ туру Всеукраїнської олімпіади з екології.  З 2004-2005 навчального року навчальний заклад посідає командну першість у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі « Колосок» . Щорічно учні є переможцями районного етапу Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів : Всеукраїнського конкурсу школярів і учнівської молоді « Мій рідний край – моя Земля»,« Вчимося заповідати»; в  науково – практичній конференції  « Збережемо рідну природу». Вчитель постійно практикує відкриті уроки, семінари, виступи – практикуми на засіданнях шкільних і районних методичних об’эднань, творчих груп, педагогічних радах.

Використані ресурси

1. Екологічне виховання учнів як основа для збереження екологічного майбутнього людини//Основи екологічних знань. – Тернопіль, 1994. – С.143 - 148. 2. Концепція екологічної освіти в Україні//http://www.mavkovychi.org.ua 3. Крисаченко В. С. Екологічна культура: теорія і практика: Навчальний посібник – К.: Заповіт, 1996. – 352с. 4. КучерТ.В. Экологическое образование учащихся в обучении географии. М.: Просвещение, 1990. – 127 с. 5.Ушинський К.Д.Человек как предмет воспитания. Том .Часть физиологическая. – М.: Буки, 2011. – 244с. 6.Царик Л., Грубінко В. До концепції регіональної програми екологічної освіти і виховання у загальноосвітній школі / Еколого – географічні дослідження в сучасній науці. – Тернопіль. – 1999. – с. 83-84.

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

Опис досвіду