Твердість води. Питна вода м. Суми

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Творча назва проекту

Твердість води. Питна вода м. Суми Куценко Світлана Юріївна Ключове питання:

Що таке твердість води?

Тематичні питання:

Чим викликана твердість води?

Чи корисна тверда вода? Яку воду вживають у м. Суми?

Яку твердість має питна вода у нашому місті?

Змістові питання:

Які бувають види твердості води?

Як класифікується вода за ступенем твердості?

Які одиниці вимірювання твердості води використовуються у світі?

Як впливає вода на стан здоров’я людини?

Як впливає тверда вода на стан технічних приладів та побут?

Як визначити загальну твердість води?


Під час створення проекту учні поділяються на 4 групи.

1 група учнів теоретично досліджує питання про: твердість води, причини твердості води, види твердості води, одиниці вимірювання твердості води.

2 група учнів теоретично досліджує питання про: вплив твердої води на стан здоров’я людини, стан технічних засобів та побут, способи усунення твердості води.

3 група теоретично досліджує питання про водопостачання у м. Суми.

4 група теоретично досліджує питання про методику визначення загальної твердості води та експериментально досліджує рівень твердості питної води з різних водозаборів міста.

За результатами роботи учні створюють мультимедійну презентацію та виступають з нею перед класом.

Учасники та час, необхідний для проекту

Проект пропонується для учнів 10 класу у рамках вивчення теми «Металічні елементи та їхні сполуки». На виконання проекту необхідно 2 місяці.

Навчальні цілі та очікувані результати

Навчальна: сформувати знання про твердість води, її причини, види та способи усунення; охарактеризувати вплив твердої води на здоров’я людини, стан технічних приладів, побут; дослідити стан питної води м. Суми за таким показником, як загальна твердість води;

Розвивальна: розвивати вміння: аналізувати поставлену проблему та отриману інформацію; узагальнювати отримані результати та робити висновки; працювати в групі, виступати перед аудіторією; оформляти результати своєї роботи у вигляді повідомлень та слайдової презентації; вдосконалювати навички планування власної діяльності, пошуку та роботи з навчальною, науково-популярною літературою, інтернетом;

Виховна: виховувати почуття відповідальності, культури спілкування, ведення дискусії, презентування результатів колективного дослідження.

Очікувані результати.

Учень повинен:

 1. Формувати вміння планувати свою роботу,
 2. Здобувати інформацію з різних джерел,
 3. Аналізувати, систематизувати здобуту інформацію,
 4. Обговорювати зібраний матеріал,
 5. Формулювати свої думки,
 6. Своєчасно вирішувати питання, які виникають під час створення проекту,
 7. Представляти результати проекту використовуючи мультимедійні засоби,
 8. Отримувати досвід публічних виступів,
 9. Працювати самостійно.

Критерії оцінювання проекту:

1)Знання теоретичного матеріалу оцінюється відповідно критеріїв оцінювання державних вимог до загальноосвітньої підготовки учнів.

Учень має: давати визначення поняття твердість води; називати сполуки, які зумовлюють твердість води; обґрунтовувати причини твердості води та способи її усунення; складати рівняння реакцій які зумовлюють пом’якшення води; висловлювати судження про значення твердості води у промисловості та побуті; застосовувати знання про побутові способи пом’якшення води.

2) Повнота розкриття теми.

3) Самостійність.

4) Уміння планувати свою роботу.

5) Уміння аналізувати, систематизувати матеріал, робити висновки відповідно до цілей.

6) Уміння працювати в групі.

7) Активність кожного учасника проекту.

8) Дотримання правил БЖД під час виконання експериментальної частини роботи.

9) Особистий внесок кожного учасника проекту.

10) Дотримання часу відведеного для створення проекту.


Критерії оцінювання презентації:

1)Питання відповідає темі та повністю розкрите.

2)Матеріал подано в логічній послідовності.

3)Презентація містить лише необхідну інформацію.

4)Дотримання певного стилю, відсутність орфографічних помилок.

5)Зовнішня привабливість та цікавість .

6)Оформлення презентації не відволікає від сприйняття матеріалу.

Діяльність учнів:

Діяльність учнів полягає у:

 • визначення мети проекту,
 • обговорення плану роботи над проектом,
 • складання плану роботи,
 • відбір джерел інформації,
 • відбір зразків води з різних водозаборів міста,
 • дослідження зразків води,
 • аналіз та систематизація зібраної інформації,
 • підготовка ілюстрацій,
 • створення мультимедійної презентації,
 • підведення підсумків
 • публічний захист результатів проекта.

Діяльність вчителя

Учитель виконує функції:

 • організатора ( створення груп),
 • координатора,
 • консультанта,
 • стимулює пізнавальну активність учнів.

Використані ресурси

Для створення проекту використовувалися ресурси:

Друковані матеріали:

 1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: Учебник для вузов.-М.;Высш. Школа,1981.
 2. Глинка Н.А. : под. редакцией В.А. Рабиновича.-5-е узд.-Киев:Вища школа.1982.
 3. Некрасов Б.В.: Учебник общей химии.-4-изд., перераб.-М.:Химия,1981
 4. Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія підруч. Для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.,- К.:ВЦ «Академія»,2010
 5. Цитович И.К. Курс аналитической химии. Учебник для с.-х. вузов. Изд. 4-е испр. и доп.-М.:»Вісшая школа», 1977

Інтернет ресурси:

 1. ekovita.org.ua›viewtopic.php?t=106
 2. shop.blagomed.lutsk.ua›?p=22928
 3. bokov.net.ua›index.php
 4. izvestiya.odessa.ua›uk/2009/03/28/yaku-vodu-piemo
 5. all-mebli.com.ua›…vliyanie…vody-na…cheloveka.html
 6. waterservice.com.ua›voda…zdorove…vliyanie…vody-na…
 7. referat911.ru›Himiya/tverdst-vodi/189927-2319840…
 8. vuzlib.org›articles…визначення…твердості_води…
 9. 5ka.at.ua›load/khimija/voda_i_jiji_rol…zhitti…1192
 10. subject.com.ua›lesson/chemistry/10klas/22.html
 11. uk.wikipedia.org›Твердість води
 12. aquas.com.ua›txt.php…
 13. labprice.ua›…dlya_vodi…tverdist_vodi…pobutovogo…
 14. 5ka.at.ua›load…vlastivostej…vodi_tverdist_vodi…68…
 15. essuir.sumdu.edu.ua›bitstream/123456789/7746/1/…
 16. rama.com.ua›sumskaya-ekologiya/