Тематична стаття "Використання хмарних технологій для підвищення освітнього процесу"

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Назва статті

Використання хмарних технологій для підвищення ефективності навчально-виховного процесу

Автор (посилання на сторінку користувача)

Холодьон Юлія Володимирівна

Анотація статті

У статті подано практичні рекомендації використання вчителями-предметниками методів та технологій проектування хмаро орієнтованого навчального середовища з метою проведення розвиваючих, цікавих для сучасних дітей уроків, необхідних для досягнення якісної освіти, описано процедурний підхід проектування уроків із використанням хмаро орієнтованого навчального середовища, деталізовано процедуру використання різноманітних сервісів мережі Інтернет для підготовки та проведення уроку .

Ключові слова

хмарні технології, Microsoft Office365, навички ХХІ століття, OneDrive, Outlook, OneNote, тайм-менеджмент

Постановка проблеми

Ми живемо в період бурхливого розвитку інформаційних технологій. І навіть якщо не бажаємо, цей нестримний потік втягує нас у вир подій. Неможливо викладати сучасним дітям і залишатися у викладацький майстерні минулого століття, якщо зміни відбуваються в усіх сферах діяльності людини. З розвитком хмарних технологій з’явилась можливість забезпечити повсюдний доступ до програмного забезпечення й різних сервісів мережі Інтернет. З’явилась можливість створювати, демонструвати та зберігати великий обсяг інформації безпосередньо у мережі Інтернет, створювати інтерактивні ситуації, викладати навчальний матеріал та виконувати домашні завдання маючи певні сервіси Microsoft.

Найголовніше завдання вчителя з будь-якого предмету - виконання Державної програми України з освіти. Сьогоднішні інноваційні технології стали провідними засобами змінити освітню систему України. Певний час учителі використовували інтерактивні методи у навчанні, та, мабуть, на теперішній час цього вже замало. Навчилися створювати та застосовувати презентації у Power Point – начебто допомагає у викладання, але презентація – це передусім менеджерський засіб демонстрації та реклами продукту. Для уроку цього не вистачає.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Вагомий внесок у розвиток питання використання хмарних сервісів в освіті, педагогічного проектування здійснили дослідники Гуржій А.М., Жалдак М.І., Ляшенко О.І, Спірін О.М. та ін. Питання проектування та основні підходи до цього процесу розкриті у працях Балабанова П.І., Гаспарського В., Монахова В.М., Раппапорта О.Г., Беспалько В.П., Муравйової Г.Є. та ін. Основи проектування хмаро орієнтованих середовищ навчальних закладів розкриті у працях Стрюка А.М., Шишкіної М.П., Литвинової С. Г. та ін.

Мета статті

Мета статті полягає у короткому огляді досвіду використання сервісів Microsoft Office365 на уроках. Означені програми дозволять зробити перші кроки зі впорядкування особистого інформаційного простору за допомогою сервісів Microsoft Office365, що неодмінно призведе до збільшення продуктивності праці, зробить цей процес набагато комфортнішим та дозволить значно зекономити час та ресурси

Виклад основного матеріалу

Сьогодення кидає вчителю величезну кількість викликів, серед яких можна виділити ті, що впливають на усю роботу і не можуть лишатися поза увагою. Отже, першою проблемою є накопичення великої кількості інформації – виникає потреба у структуризації даних, швидкому пошуку потрібних власних документів та ін. Ми створюємо тисячі документів, обмінюємося ними з колегам, учнями, щодня відбуваються різноманітні події, на які потрібно вчасно відреагувати – це величезний потік інформації, вир подій, в якому важко не «потонути». Другою проблемою є несвоєчасність доступу до інформації усіх учасників навчально-виховного процесу. Працюючи за класичною схемою, ми можемо мати доступ до наших даних лиш з того комп’ютера, за яким працюємо в даний момент часу в конкретному місці, але ми не можемо бути на робочому місці постійно. Проте, беззаперечно, що в сучасному світі, насиченому подіями, необхідно мати доступ до всіх своїх даних будь-коли. Третя проблема – синхронізація даних, що обробляються на усіх пристроях. Теза про те, що комп’ютери оточують нас буквально усюди, вже давно перестала бути перебільшенням і сучасний вчитель має справу з 3-4 робочими комп’ютерами, тому питання синхронізації даних постає досить гостро. Четвертою проблемою сучасного педагога є організація спільної роботи над проектами з іншими учасниками навчально-виховного процесу. У сучасному світі все більше змінюється вид діяльності з індивідуальної на спільну, і вміння працювати в команді над спільним проектом надзвичайно важливе для випускника, але як часто ми маємо змогу організувати таку роботу на уроці та в позаурочний час? Не можна не згадати й про так проблему як екологічність. Скільки папок з документами лежить в кожного з нас у шафі? А скільки з них ми фактично відправляємо у смітник, тому що змінилася навчальна програма, вимоги, учні, підручники та ін.? Мимоволі згадується відомий вислів «кожний аркуш паперу – то зрубане дерево». Окремим викликом, а особливо для вчителя інформатики, є вимога сьогодення по формуванню практичних умінь та навичок в учнів, а отже необхідно задавати домашні завдання практично-дослідницького характеру, внаслідок чого постає питання ефективного збору робіт та своєчасної зворотної реакції вчителя. Проаналізувавши перераховані проблеми, бачимо, що їх ефективне вирішення неможливе без сформованих навичок та технологій ХХІ століття. Сьогодні наука та технології розвиваються надзвичайно стрімко, проте такі передові технології як хмарні сервіси доступні абсолютно усім без виключення користувачам. Мета статті полягає не у поясненні принципів, сутності та технічних особливостей хмарних технології, а у короткому огляді досвіду використання сервісів Microsoft Office 365. Працюючи з різними хмарними сервісами досить довгий час було протестовано різні платформи та сервіси. Деякі хмарні сервіси Microsoft вже давно увійшли в робочий простір, але участь в Всеукраїнському експерименті «Хмарні сервіси в освіті» дало нагоду спробувати й багато інших, які наразі стали просто незамінними. Що також є зручним, що пакет Microsoft Office 365 має свої мобільні застосунки для більш зручної роботи з ними на планшетах та смартфонах як під iOS, чи Windows, так і під Android, що дозволяє фактично мати постійний зв'язок з усіма вашими даними будь-де та будь-коли. Хмарні сервіси Microsoft Office 365 підтримують три основних види діяльності, що зумовлює певні напрямки їх використання:  комунікація – це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами.  колаборація – процес спільної діяльності, наприклад в інтелектуальній сфері, двох і більше осіб або організацій для досягнення спільних цілей, при якому відбувається обмін знаннями, навчання і досягнення згоди.  кооперація – співробітництво, взаємозв'язок людей у процесах їх діяльності. Педагог загальноосвітнього навчального закладу бере участь у всіх перерахованих видах діяльності. [1] Отже, з чого варто почати, щоб подолати вищеозначені проблеми впорядкування власного інформаційного простору? Крок 1. Організація файлового сховища. Таких сервісів досить велика кількість: Google Drive, Dropbox, Yandex Диск та ін. Проте, коли переді мною постало питання вибору файлового сховища, я обрала OneDrive від Microsoft (в той момент сервіс називався SkyDrive). Перевагами OneDrive у порівнянні з іншими подібними сервісами є:  досить великий обсяг наданого дискового простору (в даний момент користуюся 30 Гб дискового простору);  зручний застосунок-клієнт для різних операційних систем, особливо порадував стабільною роботою клієнт під ОС Windows;  на відміну від інших сервісів, яким необхідно робити конвертацію форматів документів Microsoft Office і не завжди це відбувається коректно, у OneDrive цієї проблеми немає, адже ці формати є його «рідними»;  доступ через веб-інтерфейс;  сервіс розрізняє різні пристрої, у яких ви авторизуєтеся під своїм обліковим записом, і дозволяє працювати з різними версіями документу;  великою перевагою є те, що OneDrive чудово інтегрується з іншими сервісами Microsoft (Office 365, Skype); Участь у Всеукраїнському експерименті «Хмарні сервіси в освіті» за керівництва С. Литвинової спонукала до розгортання «хмари» навчального закладу на базі Microsoft Office 365 та поступовий перехід усіх вчителів та учнів на OneDrive та сервіси Office365.

Власне файлове сховище у OneDrive Можна виділити такі основні напрямки використання файлового сховища у власній діяльності:  зберігання даних у файловому сховищі;  синхронізація власних даних на усіх пристроях;  спільна робота над документами (шкільна документація, наукова робота з учнями);  швидке редагування документів, розміщених у сховищі;  резервне копіювання даних. Важливою є можливість синхронізації. Більшість хмарних файлових сховищ має свої локальні клієнти – програми, які встановлюють на комп’ютер, планшет, смартфоні дозволяють працювати з документами та папками звичним способом, періодично оновлюючи змінені файли на сервері, що є надзвичайно зручно. Крок 2. Використання сервісів, що дозволяють організувати більш якісний власний тайм-менеджмент, тобто управління власним часом та справами. Таких сервісів також існує ціла низка: Календар Google та Microsoft, ToDoist, Evernote та інші. Microsoft Outlook, що входить до складу пакету Microsoft Office 365, став чудовим органайзером, об’єднавши необхідні сервіси: Пошта, Календар, Завдання, Контакти. За допомогою цих сервісів зручно впорядковувати справи та події, «підтягуючи» в один календар мої особисті справи, події, до яких я долучаюся у групах, поточні питання. Справ щодня накопичується багато і різних за важливістю, але неприйнятно забути про будь-яку з них. Тому для створення щоденних списків справ використовую сервіс Завдання. Сервіс дозволяє створювати списки справ, ранжуючи їх за важливістю та об’єднуючи у групи. При бажанні можна налаштовувати нагадування та прикріпити необхідні нотатки, фото та файли. Календар від Microsoft Office 365 дозволяє створювати власні календарі і планувати свою діяльність на тривалий термін. Кожного місяця у мене відбувається 15-тихвилинне планування методичної роботи на місяць, власних справ, що сприяє максимальному охопленню усіх поточних завдань на тривалий термін. Справжньою знахідкою для впорядкування педагогічної діяльності став для мене OneNote. За допомоги цього сервісу зручно формувати кейси до вивчення кожної теми чи для виконання проектів учнями.

Календар методичної роботи Звісно, існує і велика кількість інших сервісів, але саме ці дозволяють мені вчасно виконувати заплановане та не забувати про основні події. Вже давно звичкою стало ходити на наради, семінари та конференції не з паперовими блокнотами, а зі зручним планшетом, який на сьогодні, на мою думку, є просто необхідним пристроєм для роботи сучасного вчителя.

Напрямки використання:  створення списків справ;  нагадування про важливі справи;  система заміток, блокнотів, навчальних кейсів. Крок 3. В житті педагога левова частка комунікації припадає на учнів. Хтось створює групи для спілкування в соціальних мережах і організовує виконання певних завдань там – наприклад, відповіді на опитування чи тест для учнів, надавання у спільний доступ матеріалів за посиланням. Але, пройшовши шлях від домашніх завдань на флешах – до півсотні листів у моїй скриньці від учнів, зрозуміла, що треба шукати альтернативу. Використання сторонніх соціальних мереж не може гарантувати повної безпеки та захищеності усім учасникам спілкування. А отже, мені, як вчителю, є важливим організовувати закриту безпечну спільноту для моїх учнів – учасників «хмарної школи». Така можливість з'явилася з використанням соціальної мережі Yammer, що також входить до складу Microsoft Office 365. Об'єднуючи учнів, зручно організовувати групову роботу та диференційоване навчання. Слід відмітити, що діти активно беруть участь в дискусіях груп, це створює атмосферу спільної справи, приналежності до певного «закритого клубу». Учні в свою чергу мають можливість завантажувати власні файли з виконаним завданням у власне файлове сховище і лише надавати доступ на перегляд та додають посилання у власний блокнот OneNote.

Висновки

Звісно, перерахувати усі хмарні сервіси, які якісно змінюють наш робочий повсякденний процес, можна ще багато, проте, осягнути неосяжне важко. Запропоновані у статті сервіси дозволять зробити перші кроки з впорядкування свого особистого інформаційного простору за допомогою сервісів Microsoft Office 365, що неодмінно призведе до збільшення продуктивності праці, зробить цей процес набагато комфортнішим та призведе до значної економії часу та ресурсів.

Список використаної літератури

1. Литвинова С. Г. Методика проектування та використання хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу- Київ «Компринт» 2015 2. Литвинова С. Г. Проектування хмаро орієнтованих навчальних середовищ загальноосвітніх навчальних закладів. Закордонний досвід [Електронний ресурс] / С.Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2014. – №3 (41). – С. 10-27 – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1052/810#.U7LD9ZR_toE 3. Литвинова С. Г. Віртуальні предметні спільноти / Литвинова С.Г. // Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення : Збірник матеріалів Всеукраїнської науково―практичної конференції (1-2 березня 2012 року м. Суми). ― Суми : РВВ СОІППО, 2012. ― С. 39-42 4. Литвинова С. Г. On-line навчальне середовище вчителя-предметника загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/356/313#.UnJjrHC8DR4 – Текст з екрану. 5. Литвинова С.Г. «Хмарні сервіси Office365» : навч. посібник / С.Г. Литвинова, О.М. Спірін, Л.П. Анікіна / за заг. ред. С.Г.Литвинової. – К. : Компринт, 2015. – 170 с. 6. Литвинова С .Г. Технології навчання учнів у хмаро орієнтованому навчальному середовищі загальноосвітнього навчального закладу / С. Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання : електронне наукове фахове видання. – 2015. – № 3 (47). – С. 49-66. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1239/927#.VcnlFXHtmko 7. інернет ресурс http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%EB%E0%F7%ED%FB%E5_%E2%FB%F7%E8%F1%EB%E5%ED%E8%FF– Текст з екрану 8. інернет ресурс /http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/228-oblachnie-servicy-dla-bibliotek-iobrazovaniya.html32– Текст з екрану. 9. Развитие творческих способностей детей на основе интегрированного курса с применением инновационных технологии в обучении изобразительному искусству в системе общего образования razvitie-tvorcheskikh-sposobnostey-detey-na.htm – Текст з екрану. 10. Как создать электронный урок: http://www.kakprosto.ru/kak-84659-kak-sozdat-elektronnyy-urok#ixzz3rdD9t39C 11. IV межрегиональная научно-практическая конференция «Информатизация образования:опыт, перспективы» - 7 – 9 ноября 2012 года г. Вологда/інтернет ресурс– Текст з екрану. 12. Як спланувати інтерактивний урок (за матеріалами інтернет-ресурсів) /%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B4/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8 13. Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с. 14. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с. 15. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. – 93 с.