Учительська

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Викладачі Сумського ОІППО

Джерело сили лежить в сердці
Панченко Світлана Миколаївна - перший проректор, кандидат психологічних наук, доцент, відмінник освіти України, нагороджена нагрудним знаком «Петро Могила».

Сфера наукових інтересів: особистісно-орієнтовані підходи в освіті дорослих, психологічна просвіта, дослідження та апробація нових форм освітньої та психологічної підтримки самоздійснення особистості в дорослому віці, способів сприяння особистісному зростанню дорослих. Автор численних публікацій у контексті означених проблем.

Дисципліни, що викладає: психологія, соціально-психологічні умови та детермінанти самоздійснення сучасного педагога, самовиховання та саморегуляція особистості.Професійно-орієнтований кредитний модуль / Психологія

Сторінка користувача у освітньому просторі

Сторінка обговорення у освітньому просторі(майданчик для навчання)

Найкорисніше в світі - це власний досвід
Ніколаєнко Світлана Петрівна – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, випускник Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (1990р.), закінчила аспірантуру Харківського державного університета ім. В.Н. Каразіна, працює над дисертацією. Регіональний представник програми Intel, переможець ІІ Міжнародного фестивалю Педагогічних Інновацій в номінації «Інновації в організації неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (2010р.)

Сфера наукових інтересів: формування компетентності саморозвитку педагогів у контексті технологій масової комунікації.

Дисципліни, що викладає: методика викладання історії, ІКТ у професійній діяльності вчителя.Соціально-гуманітарний кредитний модуль, Професійно-орієнтований кредитний модуль / ІКТ у викладанні предметів

Сторінка користувача у освітньому просторі

Сторінка обговорення у освітньому просторі(майданчик для навчання)

Лише той учитель, хто живе так, як навчає
Петрова Лариса Григорівна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій

Сфера наукових інтересів: штучний інтелект, інформатизація освіти та методи впровадження педагогічних програмних засобів в навчальний процес, використання Wiki-технологій для організації lifelonglearning.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика викладання інформатики та ІТ; сучасна методика вивчення інформатики та ІТ; ІКТ у викладанні предметів.Професійно-орієнтований кредитний модуль / ІКТ у викладанні предметів

Сторінка користувача у освітньому просторі

Сторінка обговорення у освітньому просторі (майданчик для навчання)

Найкорисніше в світі - це власний досвід
Павленко Ірина Миколаївна – старший викладач, магістр за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Сфера наукових інтересів: інтеграція сучасних комп'ютерних технологій у процес викладання в школах.

Дисципліни, що викладає: Intel® «Навчання для майбутнього»; інформаційні та телекомунікаційні технології навчання; курс: «Дошкілля»; управління підвищенням кваліфікації,основам дистанційного навчання засобами Intel® для менеджерів; вхідне(вихідне) діагностуванняСторінка користувача у освітньому просторі

Сторінка обговорення у освітньому просторі(майданчик для навчання)

Мети досягає той, хто її прагне
Лобода Вікторія Володимирівна – викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій

Сфера наукових інтересів:медіаосвіта; сучасні освітні технології навчання; інформатизація навчального процесу.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика дошкільної освіти, використання інтерактивних дошок у навчально-виховному процесі, розвиток інформаційної компетентності вчителя початкових класів.Професійно-орієнтований кредитний модуль / ІКТ у викладанні предметів

Сторінка користувача у освітньому просторі

Сторінка обговорення у освітньому просторі (майданчик для навчання)

...
Логвиненко Юлія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Сфера наукових інтересів: формування особистості фахівця в умовах освітніх інновацій ХХІ ст.

Дисципліни, що викладає: освіта ХХІ століття: виклики, пошуки відповідей.Професійно-орієнтований кредитний модуль / ІКТ у викладанні предметів

Сторінка користувача у освітньому просторі

Сторінка обговорення у освітньому просторі (майданчик для навчання)

Лише той учитель, хто живе так, як навчає
Гиря Олексій Олексійович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики та теорії виховання

Сфера наукових інтересів: педагогічна інноватика, методика навчання хімії, проблемно-інтегративне навчання, концепція групової навчальної діяльності учнів.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, теорія та методика виховання, управління навчальною та виховною діяльністю, інформаційно-телекомунікаційні технології навчання.Професійно-орієнтований кредитний модуль / Педагогічна інноватика

Сторінка користувача у освітньому просторі

Сторінка обговорення у освітньому просторі(майданчик для навчання)

Лише той учитель, хто живе так, як навчає
Ткаченко Олена Львівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики початкової та природничо-математичної освіти

Сфера наукових інтересів: вдосконалення професіоналізму вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика викладання географії та економіки, теорія та методика початкової освіти, педагогічна інноватика, демографія.Професійно-орієнтований кредитний модуль / Методика викладання географії та економіки

Сторінка користувача у освітньому просторі

Сторінка обговорення у освітньому просторі(майданчик для навчання)

Лише той учитель, хто живе так, як навчає
Коростіль Лідія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики початкової та природничо-математичної освіти

Сфера наукових інтересів: самоосвіта вчителів і учнів

Дисципліни, що викладає: теорія та методика викладання хімії, педагогічна інноватики.Професійно-орієнтований кредитний модуль / Теорія і методика викладання хімії

Сторінка користувача у освітньому просторі

Сторінка обговорення у освітньому просторі(майданчик для навчання)

«Щоб мати право вчити інших-потрібно постійно вчитися самому, постійно шукати і творити, рухатися вперед в ногу з життям.»
Герасименко Наталія Вікторівна - старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій, випускниця СумДУ фахового спрямування "Прикладна математика", напрямок "Інформатика" (2008 р.), магістр за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (2010 р.).

Сфера наукових інтересів: інформаційна культура педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти, використаяння WEB 2.0 технологій у навчальному процесі (сервіси Google, Вікі-технології).

Дисципліни, що викладає: створення веб-сайту ЗНЗ; технології Веб 2.0. для оптимізації праці вчителя; Intel® для оптимізації праці викладача, Intel® «Навчання для майбутнього», теорія та методика застосування ІКТ і сучасних засобів навчання у навчально-виховному процесі; вхідне(вихідне) діагностування.Професійно-орієнтований кредитний модуль / ІКТ у викладанні предметів

Сторінка користувача у освітньому просторі

Сторінка обговорення у освітньому просторі(майданчик для навчання)

Сторінка на офіційному сайті «Intel Навчання для майбутнього»(версія 10.0)


Лише той учитель, хто живе так, як навчає
Кода Світлана Василівна – старший викладач кафедри методики початкової та природничо-математичної освіти

Сфера наукових інтересів: формування готовності вчителів фізики до управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті.

Дисципліни, що викладає: теорія і методика викладання фізики, астрономії, теорія і методика викладання математики.Професійно-орієнтований кредитний модуль / Теорія і методика викладання фізики

Сторінка користувача у освітньому просторі

Сторінка обговорення у освітньому просторі(майданчик для навчання)


Лише той учитель, хто живе так, як навчає
Литвиненко Яна Олександрівна –викладач кафедри педагогіки та інноваційних технологій

Сфера наукових інтересів: дослідження етнолінгвістичних особливостей східнополіського діалекту; вивчення орнітономенів у мотивологічному та лінгвогеографічному аспектах.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика; спецкурси: «Демократизація сучасного позашкільного навчального закладу на засадах інтерактивної взаємодії учасників навчально-виховного процесу», «Організація та розвиток читацької діяльності учнів».Професійно-орієнтований кредитний модуль / Педагогічна інноватика

Сторінка користувача у освітньому просторі

Сторінка обговорення у освітньому просторі(майданчик для навчання)

Лише той учитель, хто живе так, як навчає
Сидоренко Ірина Валеріївна – старший викладач кафедри психології

Сфера наукових інтересів: психолого-педагогічні умови розвитку потенціалу особистості.


Дисципліни, що викладає: психологія, фізіологія вищої нервової діяльності.Професійно-орієнтований кредитний модуль / Психологія

Сторінка користувача у освітньому просторі

Сторінка обговорення у освітньому просторі(майданчик для навчання)


Лише той учитель, хто живе так, як навчає
Сидоренко Наталія Володимирівна – викладач кафедри педагогіки та інноваційних технологій, магістр за спеціальністю «Адміністративний менеджмент»

Сфера наукових інтересів: інноваційна управлінська діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу.


Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика, спецкурси: педагогічна техніка вчителя, здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі ЗНЗ.Професійно-орієнтований кредитний модуль / Педагогічна інноватика

Сторінка користувача у освітньому просторі

Сторінка обговорення у освітньому просторі(майданчик для навчання)

Лише той учитель, хто живе так, як навчає
Синько Людмила Степанівна – старший викладач кафедри методики початкової та природничо-математичної освіти,

Сфера наукових інтересів: особливості впровадження Державного стандарту в класах з поглибленим вивченням математики магістр за спеціальністю «Управління навчальним закладом»

Дисципліни, що викладає: теорія і методика викладання математики, Intel® «Навчання для майбутнього», Intel®«Навчання для майбутнього»(версія 10.0), спецкурс «Сучасні підходи до роботи з обдарованими дітьми».


Професійно-орієнтований кредитний модуль / Теорія і методика викладання математики

Сторінка користувача у освітньому просторі

Сторінка обговорення у освітньому просторі(майданчик для навчання)

Захист групи

Файл:JPG
Лише той учитель, хто живе так, як навчає
Сударева Галина Федорівна – старший викладач кафедри педагогіки та інноваційних технологій

Сфера наукових інтересів: змістовно-методичне забезпечення інноваційної діяльності педагогів.

Дисципліни, що викладає: педагогічна інноватика.Професійно-орієнтований кредитний модуль / Педагогічна інноватика

Сторінка користувача у освітньому просторі Сторінка обговорення у освітньому просторі(майданчик для навчання)

Лише той учитель, хто живе так, як навчає
Успенська Валентина Миколаївна – старший викладач кафедри методики початкової та природничо-математичної освіти, керівник лабораторії кафедри з проблем здоров'язбережувальної діяльності в закладах освіти

Сфера наукових інтересів: розвиток професійної компетентності учителів основ здоров’я в системі післядипломної педагогічної освіти.

Дисципліни, що викладає: теорія та методика викладання біології, основ здоров'я, природознавства, екології.Професійно-орієнтований кредитний модуль / Теорія та методика фахових дисциплін (теорія і методика викладання біології )

Сторінка користувача у освітньому просторі

Сторінка обговорення у освітньому просторі(майданчик для навчання)

Лише той учитель, хто живе так, як навчає
Шаванов Сергій Валентинович – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології

Сфера наукових інтересів: особливості впровадження медіаосвіти в навчальних закладах.

Дисципліни, що викладає: психологія, психологія управління.Професійно-орієнтований кредитний модуль / Психологія

Сторінка користувача у освітньому просторі Сторінка обговорення у освітньому просторі(майданчик для навчання)


Гори сам, запалюй інших
Наконечна Людмила Миколаївна – викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій

Сфера наукових інтересів: активізація пізнавальної діяльності слухачів засобами мультимедійних технологій.

Дисципліни, що викладає: розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя початкових класів; використання інтерактивних дошок у навчально-виховному процесі; вхідне(вихідне) діагностування, ІКТ у викладанні предметів.Професійно-орієнтований кредитний модуль / ІКТ у викладанні предметів


Сторінка користувача у освітньому просторі

Сторінка обговорення у освітньому просторі (майданчик для навчання)


Клочко Оксана Миколаївна

Чхайло Людмила Михайлівна

Матковська Марина Вікторівна

Стукалова Тетяна Георгіївна