Учителі української мови та літ-ри вищої категорії (н.с.-10.06. – 20.06.2014, е.с.- 16.12. – 18.12.2014)