Фізика в професіях

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Тема заходу

«Світ професій»

Автор (посилання на сторінку користувача)

Керівник проекту: Демченко О.П., учитель фізики Липоводолинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

Мета (навчальна, розвивальна, виховна)

Мета проекту: - розширити знання учнів щодо можливостей вибору майбутньої професії; - дослідити існуючі джерела вибору професії та пошуку роботи; - формувати вміння стисло, чітко, зручно, ефективно представляти результати досліджень за допомогою презентації, публікації; - удосконалити вміння збирати й обробляти інформацію, використовуючи різні форми опитування, ресурси Internet, уміння аргументовано доводити власну думку; - розвивати навички мислення.

Завдання проекту: - знайомити учнів із професіями; - формувати вміння враховувати особистісні якості, здібності і нахили при виборі професії; - мотивувати учнів до вибору професії; - формувати спрямованість на самопізнання і власну активність як основу професійного самовизначення; - ознайомити з навчальними закладами І-ІІ і ІІІ-ІV рівнів акредитації Сумської області.

Категорія учнів

 Учні 10 класу Липоводолинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів.

Обладнання

Методичні рекомендації щодо організації та проведення (можливі посилання)

Проблема вибору професії завжди була актуальною і залишається такою в сучасних умовах. Яку професію обрати – одне з головних питань у житті кожної людини. З причини незнання правил вибору професії, ситуації на ринку праці, відсутності практичного досвіду професійної діяльності близько 40% молодих людей обирають професію, яка не відповідає їх інтересам, нахилам та вподобанням. Особливо значущою є проблема набуття учнями адекватних знань про певний рід професійної діяльності, власні можливості оволодіння нею. На ринку праці склалася парадоксальна ситуація - безробіття і дефіцит кадрів. Значна частина молоді після закінчення навчального закладу змушена працевлаштовуватися не за фахом, одержувати статус безробітного або взагалі виїжджати в пошуках роботи за межі області або держави. Зміст навчального предмету фізики надає великі можливості для ознайомлення учнів з фізичними принципами головних галузей виробництва, з технологією багатьох процесів й організацією праці. Вивчення фізики є широким полем діяльності з точки зору формування компетентностей учнів, визначення їх пріоритетів щодо майбутньої професійної спрямованості. Застосування на уроках фізики методу проектів сприяє розвитку професійно-значущих якостей, притаманних не лише напрямкам «людина-техніка», «людина-природа», «людина - знакова система», що є природно пов’язаними з фізикою, а й професійні компетентності схем «людина - людина», «людина-художній образ», оскільки творчий підхід та взаємовідносини в групах відіграють важливу роль у досягненні поставленої мети.

Зміст заходу (можливі посилання)

Робота над проектом проходила у три етапи: підготовчому, практично- виконавчому та заключному. І. Підготовчий етап. На цьому етапі учні разом із вчителем фізики обговорили тему проекту, сформулювали мету і завдання діяльності, склали план роботи. ІІ. Практично – виконавчий етап. Це основний і найважливіший у реалізації проекту. У процесі роботи над проектом учні стали рівноправними членами колективу, об’єдналися за спільними інтересами, включили у діяльність не тільки свої думки, а й почуття. В учнів сформувалися відповідальність, соціальна компетентність, вміння працювати в команді, самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі. Діяльність учнів складалася з двох етапів: теоретичного та практичного. Під час виконання теоретичного етапу учні: - вивчили світ існуючих професій та розподіляють їх на групи; - ознайомилися з різними способами вибору професії; - об’єдналися в групи за інтересами для підготовки інформації про професії типу «Людина - людина», «Людина - техніка», «Людина - природа», «Людина - знакова система», «Людина - художній образ»; - обрали тему для дослідження та розподіляють обов’язки у групі; - знайшли відповіді на тематичні питання, знайомляться з ними; - узагальнили свої знання та створили звіт у вигляді публікації та презентації. Під час практичного етапу учні: - зібрали матеріали у мережі Інтернет, літературі; - провели соціологічні опитування; - відвідали районний центр зайнятості населення, спілкуються з його працівниками та аналізують існуючі джерела пошуку роботи та вибору професії - зібрали інформацію про навчальні заклади І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації Сумської області, які готують спеціалістів за обраними професіями; - дослідили та проаналізували знання учнів щодо вибору професії; - склали поради майбутнім випускникам школи; обробляють отриманий матеріал. ІІІ. Заключний етап. Учасники проекту оформили результати діяльності у формі буклета «Я обираю професію» та мультимедійної презентації.

Використані ресурси

- офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту http://www.mon.gov.ua; - офіційний веб-сайт Інституту інноваційних технологій і змісту освіти http://www.iitzo.gov.ua; - http://metodportal/net; - http://fizika.net/ua; - http://sites/google.com/site/physd; - http://didaktor.ru/virtuaknye-laboratorii.

Фотогалерея