Щербак Лариса Петрівна

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Прізвище, ім’я, по батькові (посилання на сторінку користувача)

Щербак Лариса Петрівна

Тема

«Впровадження на уроках української мови та літератури компетентнісного підходу як умови розвитку творчої особистості учня»

Актуальність

Компетентнісний підхід як умова розвитку творчої особистості учня при вивченні української мови та літератури

Теоретична база (теоретичні ідеї та положення)

Над проблемою розвитку критичного мислення у закордонній педагогіці й психології працюють Д. Брунер, Дж. Гілфорд, Д. Стіл, Ч. Темпл, С. Уолтер, Д. Халперн, Пітер А. Фачоне та інші. Серед вітчизняних учених, які досліджують технології розвитку критичного мислення, можна назвати А. Брушлінського, Д. Вількєєва, З. Калмикову, О. Матюшкіна, Х. Тамбовську, Т. Хачумян, Н. Череповську та ін. У педагогіці ці питання розробляються С. Векслером, А. Ліпкіною, О. Марченко, І. Мороченковою, Р. Суровцевою та іншими.

Новизна, провідна ідея

На основі аналізу наукової літератури та власного досвіду розкриті особливості впровадження на уроках української мови та літератури компетентнісного підходу як умови розвитку творчої особистості учня.

Система педагогічних ідей, технології діяльності вчителя, модель

Виховання творчої особистості учня

Результативність

Учні висловлюють влвсну думку, обгрунтовують її

Використані ресурси

1. Вайнштейн М. Критичне мислення як основа демократичного навчання // Рідна школа. – 2001. – № 4. – С. 49-52. 2. Давиденко О.М. Розвиток критичного мислення на уроках мови і літератури // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. – № 2. – С. 7-8. 3. Лабенко Розвиток критичного мислення в середніх загальноосвітніх закладах // Рідна школа. – 2001. – № 4. – С. 68-71. 4. Штейнбук Ф.М. Вивчення зарубіжної літератури. 11 клас. – Харків: Веста: Видівництво "Ранок", 2003. – 256 с. 5. Десятов Д.Л. Практичні аспекти застосування методів критичного мислення на уроці історії // Д.Л. Десятов / Історія в школах України. – 2007. – №9. – С. 5-11.

Додатки (із посиланнями на конспекти уроків, позакласні заходи, дидактичні матеріали, презентації, досягнення)

Опис досвіду Щербак Л.П.