8 клас

Матеріал з Wiki
Перейти до: навігація, пошук

Алгоритм розв’язування відносно х лінійного рівняння кх = с і його застосування.

Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь та їх використання для розв'язування текстових задач

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь

Теорема Вієта.Вивчення нового матеріалу

Розв’язування лінійних рівнянь, що містять параметр у знаменнику

Розв’язування рівнянь з параметрами, що зводяться до лінійних.

Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння

Теорема Піфагора

Застосування теореми Вієта при розв’язуванні квадратних рівнянь з параметрами

Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння (версія 2)

Формула коренів квадратного рівняння

Розв’язування квадратних рівнянь

Теорема Вієта.Розв’язування вправ

Теорема Вієта.Самостійна робота

Застосування теореми Фалеса для розв'язування задач

Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних

Теорема Фалеса

Розв'язування неповних квадратних рівнянь

Узагальнення та систематизація знань з теми "Квадратні рівняння. Формули коренів квадратного рівняння

Узагальнення та систематизація знань з теми "Квадратний тричлен. Розв'язування раціональних рівнянь, що зводяться до квадратних"


Формула коренів квадратного рівняння.

Квадратні рівняння. Розв'язування задач

Розв'язування дробово-раціональних рівнянь з параметрами, які зводяться до квадратних

Узагальнення знань з теми "Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних"